Analityka weterynaryjna

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2020
  • Liczba stron : 224
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-09-01123-1
  • egz.
  • 57,90 zł

Podręcznik dla techników weterynaryjnych dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przeznaczony do kształcenia, w zawodzie technik weterynarii,

Typ szkoły: technikum

Zawód: technik weterynarii 324002

Kwalifikacja: RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Część 1. kwalifikacji: Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt

 

W treści:

Pracownia laboratoryjna do użytku weterynaryjnego

Mikrobiologia weterynaryjna

Technika mikroskopowania

Bakterie – wiadomości podstawowe

Hodowla drobnoustrojów

Metody identyfikacji bakterii

Antybiogram

Wirusy

Badanie Laboratoryjne moczu

Pobieranie, przechowywanie i transport próbki moczu do laboratorium

Badanie właściwości fizykochemicznych moczu

Badanie właściwości biochemicznych moczu

Badanie i analiza składników osadu moczu

Badanie Laboratoryjne krwi

Pobieranie, przechowywanie i transport krwi do badań

Krew jako tkanka

Analiza laboratoryjna krwi

Badanie morfologiczne i biochemiczne krwi

Badanie gazometryczne krwi

Rozmaz krwi

Badanie OB – odczyn Biernackiego

Oznaczenie hematokrytu (HCT, Ht)

Badanie laboratoryjne kału

Podstawowe wiadomości z parazytologii ogólnej

Prawidłowe pobieranie kału do badania

Metody laboratoryjne wykorzystywane w diagnozowaniu

inwazji pasożytów wewnętrznych

Biopsja w weterynarii

Metody i techniki wykonywania biopsji

Badanie płynów z jam ciała

Pobieranie do badania płynów z jam ciała. Rozróżnianie przesięku i wysięku

Badanie płynnej treści żwacza

Badanie makroskopowe i mikroskopowe płynnej treści żwacza

Badania laboratoryjne w diagnostyce dermatologicznej

Diagnostyka chorób pasożytniczych skóry

Badania serologiczne

Badania serologiczne

Próbki pobierane podczas sekcji zwłok do badań dodatkowych

Próbki pobierane podczas sekcji zwłok do badań dodatkowych

Materiały do badań analitycznych