PWRiL

PWRiL
Książki wydawane przez PWRiL mają bardzo wysoką wartość merytoryczną, a na tle konkurencji wyróżnia je bardzo staranne opracowanie poruszanych zagadnień. 

W ofercie Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego znajdują się książki z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, weterynarii oraz leśnictwa. Książki dla rolników, ogrodników oraz działkowców. Pracownicy służb rolnych i leśnych oraz pracownicy naukowi uznają nasze publikacje za bezcenną pomoc w poszerzaniu swojej wiedzy oraz doskonaleniu posiadanych umiejętności.

Miłośnicy przyrody oraz hodowcy i właściciele zwierząt chętnie sięgają po nasze tytuły. Natomiast studenci i uczniowie zdobywają wiedzę z podręczników wydanych przez PWRiL.
Podstawowe informacje z zakresu ana­tomii i fizjologii zwierząt - ogólne zasady budowy organizmu, pod­stawy budowy i funkcji komórki i tkane...
Anatomia i fizjologia zwierząt

Anatomia i fizjologia zwierząt

49,90 zł
Do koszyka