Architektura krajobrazu część 1. Podstawy architektury krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2018
  • Liczba stron : 472
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-65782-43-4
  • egz.
  • 62,90 zł

Architektura krajobrazu, część 1. Podstawy architektury krajobrazu - obejmuje zagadnienia związane z historią architektury i sztuki ogrodowej, ochroną, konserwacją i rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych, projektowaniem obiektów architektury ogrodowej oraz elementami, czynnikami i zasadami kompozycji w architekturze krajobrazu.

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem przestrzeni życia człowieka za pomocą roślinności, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem wielu czynników, które składają się na charakter otaczającego krajobrazu. Kształtowanie krajobrazu wymaga plastycznego doboru wszystkich użytych elementów. Stąd potrzeba szczególnej wrażliwości, dużych umiejętności warsztatowych oraz znajomości zasad kompozycji u osób zajmujących się architekturą krajobrazu. Właśnie z myślą o nich przygotowano podręcznik Architektura krajobrazu. Podstawy architektury krajobrazu. Ze względu na obszerny zakres materiału został on podzielony na trzy części (części 1-3), z których każda porusza inną tematykę, a wraz z podręcznikami Architektura krajobrazu. Rośliny ozdobne (części 4-6), Architektura krajobrazu. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów roślinnych (część 7), Architektura krajobrazu. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja małej architektury ogrodowej (części 8. i 9) stanowi całość materiału przeznaczonego do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Architektura krajobrazu, część 2. Podstawy architektury krajobrazu - obejmuje zagadnienia związane z technikami rysunkowymi i graficznymi, a informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztatowych związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Uczeń zapozna się także z przyborami i materiałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego oraz możliwością wykorzystania grafiki komputerowej w pracy architekta krajobrazu.

Architektura krajobrazu, część 3. Podstawy architektury krajobrazu - obejmuje zagadnienia związane z procesami inwestycyjnymi, rodzajami dokumentacji niezbędnej w procesie projektowania i realizacji projektu architektonicznego, pracami geodezyjnymi i miernictwem, inwentaryzacją szaty roślinnej, robotami ziemnymi podczas realizacji projektu, a także rozliczaniem kosztów robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury ogrodowej.

W treści:

Krajobraz jako wynik działalności człowieka

Historia architektury i sztuki ogrodowej

Współczesna historia architektury krajobrazu

Ochrona, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu

Elementy i czynniki kompozycji architektury krajobrazu