Hortpress (Viridia)

Hortpress (Viridia)

Hortpress wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej oraz podręczniki dla średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Nasze wydawnictwa mają charakter popularno-naukowy oraz fachowo-zawodowy.