Hortpress

Hortpress
Hortpress wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej oraz podręczniki dla średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Nasze wydawnictwa mają charakter popularno-naukowy oraz fachowo-zawodowy.
ABC FLORYSTYKI to rodzaj florystycznego ele­mentarza dla osób pragnących zawodowo lub ama­torsko związać swą działalność z tą dziedziną twór...
ABC florystyki

ABC florystyki

129,00 zł
85,00 zł
Do koszyka