Architektura krajobrazu część 2. Podstawy architektury krajobrazu

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski, Maciej Żołnierczuk
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2017
  • Liczba stron : 192
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-65782-11-3
  • egz.
  • 34,90 zł

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu

Część druga podręcznika Architektura krajobrazu została poświęcona technikom rysunkowym i graficznym, których opanowanie jest niezbędne w pracy architekta krajo­brazu. Informacje zawarte w podręczniku pomogą w zdobyciu umiejętności warsztato­wych, związanych z wykorzystaniem różnych technik plastycznych i zasad kompozycji arkusza rysunkowego i projektowego. Uczeń zapozna się również z przyborami i ma­teriałami kreślarskimi, podstawami rysunku technicznego oraz pismem technicznym. Z kolei znajomość zasad opisywania rysunków technicznych, rzutowania i wykonywa­nia przekrojów, a także umiejętność kreślenia prostych figur i konstrukcji geometrycz­nych będą niezmiernie przydatne w późniejszej pracy zawodowej architekta krajobrazu. Stanowią bowiem podstawę do tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji projekto­wej. Ostatni rozdział podręcznika dotyczy szczególnie interesującej i aktualnej proble­matyki, znajdującej coraz szersze zastosowanie w praktyce, tj. możliwości wykorzystania w pracy architekta krajobrazu grafiki komputerowej.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

W treści

Podstawy rysunku odręcznego

Techniki barwne

Opracowanie graficzne projektów koncepcyjnych

Podstawy rysunku technicznego

Grafika komputerowa