Architektura krajobrazu część 8

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2019
  • Liczba stron : 358
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-89184-90-0
  • egz.
  • 64,00 zł

Zakres tematyczny zagadnień związanych z małą architektura ogrodową w części 8. podręcznika zapoznamy się jedynie z wybranymi zagadnieniami, takimi jak: nawierzchnie (drogi i place), pochylnie, schody i murki ogrodowe, ich rodzaje, konstrukcja oraz projekty wykonawcze

W projektowaniu terenów zieleni oprócz ukształtowania powierzchni oraz nasadzeń roślinnych ważna część zajmują komunikacja i uzupełniające elementy małej architektury. Wyposażenie danego obiektu w tego rodzaju elementy uzależnione jest od jego funkcji i przeznaczenia. Inne elementy architektoniczne będą bowiem występowały na placu zabaw, inne na boisku sportowym, a jeszcze inne w ogrodzie przydomowym, parku czy na przyulicznym skwerze. W procesie projektowania niezbędna jest również znajomość materiałów budowlanych oraz podstawowych zasad budowy i konstrukcji elementów małej architektury, tak aby ich wykonanie zapewniało funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny zagadnień związanych z małą architektura ogrodową w części 8. podręcznika zapoznamy się jedynie z wybranymi zagadnieniami, takimi jak: nawierzchnie (drogi i place), pochylnie, schody i murki ogrodowe, ich rodzaje, konstrukcja oraz projekty wykonawcze. Pozostałe elementy, takie jak: ogrodzenia, podpory dla pnączy, ozdobne zbiorniki wodne, mostki, kładki i pomosty, tarasy, ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, oświetlenie, instalacje nawadniające, konstrukcje zielonych dachów, urządzenia należące do wyposażenia terenów zabaw dla dzieci, zostaną omówione w części 9. podręcznika Architektura krajobrazu. Znajdą się tam również informacje związane z konserwacją i naprawą dróg oraz urządzeń małej architektury.

W treści

ROZDZIAŁ I - ROLA ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W TWORZENIU KOMPOZYCJI PRZESTRZENNYCH WE WSPÓŁCZESNYM KRAJOBRAZIE OGRODOWYM

ROZDZIAŁ II - MATERIAŁY BUDOWLANE W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

ROZDZIAŁ III - ZASADY KOMPOZYCJI ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

Schody ogrodowe i pochylnie

Murki ogrodowe

ROZDZIAŁ IV - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: NAWIERZCHNIE, SCHODY, POCHYLNIE, MURKI OGRODOWE

Nawierzchnie

Pochylnie

Schody ogrodowe

Murki ogrodowe

Murki wolno stojące

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji murków wolno stojących

Murki i ścianki oporowe