Atlas chorób roślin rolniczych

  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2018, wydanie drugie
  • Liczba stron : 224
  • Oprawa i wymiary: twarda, 250 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-65782-36-6
  • egz.
  • 63,90 zł

Atlas chorób roślin rolniczych dotyczy zboża, kukurydza, rzepak, burak, ziemniak, bobik, groch i łubin. Podano czynniki wywołujące choroby oraz metody ochrony.

W krajach Unii Europejskiej od 1 stycznia 2014 Ir r roku producenci rolni są zobowiązani do stosowania integrowanej ochrony roślin. Przekazując rolnikom i wszystkim zajmującym się szeroko rozumianym doradztwem rolniczym Atlas Chorób Roślin Rolniczych, jesteśmy przekonani, że zawarte w nim treści pomogą w racjonalnym stosowaniu dostępnych metod ochrony roślin zalecanych w integrowanej ochronie. Skuteczna, ale i bezpieczna dla środowiska ochrona przed sprawcami chorób jest bowiem niezmiernie ważna ze względu na powodowane przez nie straty zarówno w ilości, jak i jakości plonu. Dzięki informacjom zawartym na kartach tego szerokiego opracowania będzie można trafnie określić, jakie zagrożenie występuje w monitorowanej uprawie w danym gospodarstwie. W publikacji uwzględniono ważniejsze pod względem gospodarczym rośliny uprawiane w Polsce, takie jak: zboża, kukurydza, rzepak, burak, ziemniak, bobik, groch i łubin. Oprócz opisu poszczególnych chorób, charakterystyki czynników je wywołujących, ich zakresu gospodarzy, podano również sposoby ochrony. Ważnym punktem opisu jest próg ekonomicznej szkodliwości, dopiero bowiem w przypadku jego osiągnięcia bądź przekroczenia w integrowanej ochronie roślin dopuszcza się stosowanie środków chemicznych. W przypadku zbóż czy rzepaku podany próg ekonomicznej szkodliwości dotyczy konkretnych faz rozwojowych. Niestety, nie dla wszystkich agrofagów i grup roślin progi ekonomicznej szkodliwości są tak dokładnie określone lub w ogóle wyznaczone. W takich sytuacjach możliwe jest wykonanie chemicznej ochrony po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. To szczególnie jest istotne w warunkach agrometeorologicznych sprzyjających rozwojowi patogenów, np. przy podwyższonej wilgotności gleby i powietrza. Każdy z opisów zawiera informacje umożliwiające rozpoznanie danej choroby, ustalenie źródła infekcji, określenie czynników sprzyjających jej rozwojowi oraz sposobów rozprzestrzeniania się i szkodliwości patogena. Dołączone do poszczególnych charakterystyk przejrzyste tabele wskazują terminy występowania choroby i przeprowadzenia chemicznych zabiegów ochrony (jeżeli są one możliwe). W integrowanej ochronie roślin zabiegi ochronne wykonuje się, korzystając z systemów wspomagania decyzji. Gdy taki system istnieje i jest znany praktyce rolniczej, stanowi dobre narzędzie w walce z pojawiającymi się nagle i szybko rozwijającymi się chorobami. Informacje o szkodliwości chorób roślin uprawnych podano w dalszej części publikacji poświęconej danej grupie roślin. Analiza chorób poszczególnych gatunków roślin pozwala ustalić stopień powodowanego przez nie zagrożę- nią i umożliwia przygotowanie się do przeprowadzenia ewentualnych zabiegów za pomocą środków chemicznych. W książce tej nie podano środków chemicznych do ochrony omawianych gatunków roślin przed poszczególnymi chorobami. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć w Programie Ochrony Roślin Rolniczych Atlas chorób roślin rolniczych to pozycja przeznaczona dla wszystkich interesujących się ochroną roślin. Przede wszystkim ma on służyć rolnikom i doradcom rolniczym, ale dzięki temu, że oprócz opisu chorób zawiera także ich fotografie, mogą z niego bez trudu korzystać również osoby niezwiązane na co dzień z rolnictwem, np. uczniowie lub studenci pasjonujący się ochroną roślin i pragnący poszerzyć swoją wiedzę. Ponadto opracowanie to powinno być przydatne urzędnikom i osobom zatrudnionym na różnych szczeblach administracji państwowej. Wiedza na temat przyczyn zakłóceń rozwoju roślin w czasie wegetacji pozwoli na podjęcie skutecznych działań prewencyjnych, a tym samym wprowadzenie do obrotu handlowego wysokiej jakości surowca. Mamy nadzieję, że dzięki przygotowanemu przez nas opracowaniu producenci rolni uzyskają duże plony ziarna zbóż, nasion rzepaku i roślin bobowatych, bulw ziemniaka czy korzeni buraka o dobrej wartości handlowej. Zespół autorów życzy korzystającym z atlasu owocnej lektury, pozwalającej odnieść oczekiwane korzyści oraz pogłębić wiedzę o chorobach roślin.

W treści:

Choroby zbóż

Choroby jęczmienia, owsa, pszenicy, żyta,

Choroby kukurydzy

Choroby rzepaku

Choroby roślin okopowych

Choroby buraka, ziemniaka

Choroby roślin strączkowych

Choroby bobiku, grochu, łubinu