Behawioryzm psowatych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Janusz Kuśniewicz, Dominika Gulda
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, 2014
  • Liczba stron : 97
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-64235-52-8
  • egz.
  • 24,90 zł

Zachowanie się zwierząt to zespół czynności, reakcji behawioralnych, stymulowa­ny bodźcem zewnętrznym (środowiskowym) lub wewnętrznym

Behawioryzm jako biologiczny aspekt zachowania się zwierząt zarówno udomo­wionych, jak i dzikich to wypadkowa uwarunkowań genetycznych oraz środowisko­wych. Obserwowany wzorzec behawioralny jest swoisty dla gatunku, rasy czy stada prowadzącego określony tryb życia.

Zachowanie się zwierząt to zespół czynności, reakcji behawioralnych, stymulowa­ny bodźcem zewnętrznym (środowiskowym) lub wewnętrznym (fizjologicznym). We­dług Sadowskiego czynności behawioralne prowadzą do zdobywania pokarmu, ochrony przed niebezpieczeństwem, eksploracji otoczenia, obrony terytorium, przystąpienia do rozrodu, sprawowania opieki nad potomstwem i tworzenia interakcji społecznych.

Behawioryzm jako nauka traktująca o zachowaniu zwierząt za podstawę badań przyjmuje interpretacje przyczyn i skutków, a więc bodźców oraz reakcji badanego organizmu.

Spis treści

BEHAWIORYZM I NAUKI POKREWNE 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I SYSTEMATYKA PSOWATYCH

Wilk     

Szakale           

Kojot   

Likaon 

Cyjon

Wilk grzywiasty

Lis pospolity

Jenot   

Dingo

Otocjon

ZMYSŁY PSOWATYCH           

ZACHOWANIA SOCJALNE      

Zachowania instynktowne i popędy      

Organizacja i struktura stada    

Komunikacja    

Terytorializm    

ODŻYWIANIE  

Skład pokarmu

Polowanie       

ROZRÓD         

Behawioryzm seksualny           

Odchów młodych