Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

W pracy przedstawiono występowanie i właściwości poszczególnych grup barwników, procesy ich degradacji oraz podstawowe metody ich oznaczania...
Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

24,90 zł
Do koszyka