Bezpieczeństwo żywności i żywienia

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Jan Gawęcki, Zbigniew Krejpcio
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014
  • Liczba stron : 149
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7160-741-7
  • egz.
  • 29,90 zł

Najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia. Pojęcia, klasyfikacja zagrożeń zdrowotnych związanych z żywnością i żywieniem, omówiono czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne mogące stanowić takie zagrożenia

Autorzy książki postanowili przybliżyć Czytelnikowi w możliwie przystępny sposób najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności i żywienia. W pierwszej jej części wyjaśniono podstawowe pojęcia i klasyfikację zagrożeń zdrowotnych związanych z żywnością i żywieniem, omówiono czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne mogące stanowić takie zagrożenia, a także przedstawiono sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym oraz instytucjonalne możliwości przeciwdziałania im. Kolejne rozdziały poświęcono bezpieczeństwu żywienia, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia związane z niezbilansowaniem diety, indywidualną nadwrażliwością na niektóre pokarmy oraz żywnością genetycznie modyfikowaną, która jest dziś przedmiotem wielu kontrowersji. Książkę zamyka omówienie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych oraz prawnych i instytucjonalnych instrumentów ochrony zdrowia konsumentów żywności.

Spis treści

Od Redakcji 7

Wykaz skrótów i symboli 9

Pojęcie bezpieczeństwa żywności i żywienia 11

Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności  21

Chemiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje dodatkowe 35

Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym 63

Rola i zadania shażb sanitarnych w przeciwdziałaniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakaźnym oraz terroryzmowi żywnościowemu 69

Niezbilansowanie diety, czyli żywienie niezgodne z normami 79

Alergie i nietolerancje pokarmowe 97

Żywność genetycznie modyfikowana 111

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych 119

Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami związanymi

z żywnością i żywieniem129

Literatura 143