Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Publikacja ma na celu omówienie problematyki dotyczącej metod i technik opisu oraz diagnozowania procesów, zjawisk i stanów ekonomiczno-fina...
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw agrobiznesu

50,90 zł
Do koszyka