Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod red. Witolda Podkówki
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2012
  • Liczba stron : 260
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01089-0
  • egz.
  • 41,90 zł
Właściwości biogazu oraz surowce do produkcji biogazu, zasady ich magazynowania i przygotowania do fermentacji, budowa biogazowni rolniczej

Niniejsze opracowanie zawiera niezbędne wiadomości z zakresu przemian biochemicznych, zachodzących w procesie fermentacji, opisuje także czynniki wpływające na intensywność tych przemian. Przedstawiono tu właściwości fizykochemiczne biogazu i metody poprawiające jego przydatność jako paliwa. Omówiono także surowce do produkcji biogazu, zasady ich magazynowania i przygotowania do fermentacji. Przedstawiono sposoby szacowania wartości biogazowej surowców na podstawie ich składu chemicznego oraz zasady wykorzystania substancji pofermentacyjnej. Mniej wnikliwie przedstawiono problematykę związaną z budową i wyposażeniem biogazowni rolniczej, wychodząc z założenia, że projektant i wykonawca biogazowni rolniczej dysponuje aktualnymi danymi w zakresie omawianych zagadnień.

Przed przystąpieniem do budowy biogazowni rolniczej, należy dokładnie rozeznać możliwości zapewnienia wystarczającej ilości surowca. Należy pamiętać, że odchody zwierzęce i produkty uboczne stanowią tylko część wsadu. Najczęściej jako dodatek wykorzystuje się surowce, które są źródłem paszy dla zwierząt lub przeznaczone są do wytworzenia żywności dla człowieka. Zagadnienia te zostały tu szczegółowo omówione, by uniknąć nasilenia się konfliktu biogaz kontra pasza/żywność.

Opracowanie to jest przeznaczone dla osób zainteresowanych produkcją biogazu rolniczego. Zapewne będzie ono także przydatne jako podręcznik dla uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych oraz dla osób zajmujących się profesjonalnie ochroną środowiska. Jest to również lektura dla tych, którzy podejmują decyzje gospodarcze, bowiem żywność i energia składają się na jakość życia.

W treści

Definicje i skróty  9

1. Zagadnienia ogólne Witold Podkówka  17

2. Oddziaływanie agrobiogazowni na środowisko  28

3. Znaczenie energii w rozwoju cywilizacji 32

4. Prognoza zapotrzebowania na biopaliwa ciekłe i energię elektryczną w Polsce

5. „Bio” nie zawsze równa się ,,eko” 50

6. Mleko czy biogaz Zbigniew Podkówka 54

7. Biomasa 60

8. Przemiany biochemiczne w procesie powstawania biogazu rolniczego 67

9. Biogaz jako paliwo   99

10. Oczyszczanie biogazu 103

11. Wybuchowość i wykorzystanie biogazu 108

12. Substancja pofermentacyjna 112

13. Szacowanie wartości ,,biogazowej’’ surowców 119

14. Metoda oznaczania zawartości suchej masy w surowcach 133

15. Surowce do produkcji biogazu rolniczego 140

16. Zasady magazynowania surowców roślinnych 174

17. Koszt transportu surowców 176

18. Lokalizacja i wielkooeć biogazowni rolniczej 178

19. Skala produkcji biogazu a zapotrzebowanie na substraty 190

20. Skład wsadu – kofermentu a ilość uzyskiwanego biogazu i jego jakość 199

21. Biogaz z włókna roślinnego – lignocelulozy 211

22. Technologia produkcji biogazu rolniczego 214

23. Uwarunkowania formalno-prawne przy projektowaniu budowy i eksploatacji biogazowi  238

Piśmiennictwo  242

Piśmiennictwo uzupełniające 251

Skorowidz rzeczowy 254

Tytuł

Biogaz rolniczy odnawialne źródło energii. Teoria, praktyka, zastosowanie

Autor

pod red. Witolda Podkówki

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2012

Liczba stron

260

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01089-0