Biochemia

Biochemia
249,00 zł
Biochemia Harpera ilustrowana

Biochemia Harpera ilustrowana

Kolejne polskie wydanie znanego i cenionego podręcznika obejmującego podstawy biochemii, przedstawione w zwięzłej, przyjaznej i interesującej formie...

229,00 zł
Biologia systemów

Biologia systemów

W książce omówiono procesy zachodzące w organizmach żywych w sposób zintegrowany, pozwalający zrozumieć mechanizmy zjawisk i związki przyczynowo-skutkowe w biologii, a szczególnie w biochemii....

55,90 zł
Chemia organiczna Tom 1

Chemia organiczna Tom 1

Uaktualnione wydanie Chemii organicznej, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający...

95,90 zł
Chemia organiczna Tom 4

Chemia organiczna Tom 4

Tom 4 nowego wydania podręcznika do Chemii organicznej

95,90 zł
Chemia związków koordynacyjnych

Chemia związków koordynacyjnych

Zwięzły, kompleksowy podręcznik ukazujący w pełni współczesną chemię związków koordynacyjnych. Zawiera omówienie: podstaw teorii kompleksów, podstawowych typy kompleksów, równowagi w roztworach kompleksów, syntezę templatową oraz współczesne metody zastosowania kompleksów....

75,90 zł
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej wydanie ósme poprawione i rozszerzone, podstawowe wiadomości o technice labolatoryjnej.

19,00 zł
Ćwiczenia z biochemii

Ćwiczenia z biochemii

W podręczniku omówiono wszystkie ważne metody i techniki stosowane w badaniach biochemicznych i laboratoriach, dotyczące głównych grup związków występujących w materiale organicznym oraz analizę płynów ustrojowych, a także wyodrębnienie struktur subkomórkowych....

95,90 zł
Inżynieria biochemiczna

Inżynieria biochemiczna

Omówiono w niej wykorzystanie osiągnięć biochemii i biologii molekularnej w modelowaniu bioreaktorów i biosystemów. Zagadnienia biochemii i mikrobiologii, termodynamika i kinetyka zjawisk transportowych....

69,90 zł
Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Metody instrumentalne w analizie chemicznej

Podręcznik chemicznej analizy instrumentalnej jasno i przystępnie omawia większość stosowanych obecnie metod analitycznych....

75,90 zł
Podstawy biochemii

Podstawy biochemii

Podręcznik Podstawy biochemii zawiera wiedzę o składzie i funkcjach komórki, energetyce i katalizie przemian biochemicznych, koenzymach, witaminach i związkach pokrewnych, budowie, przemianach i funkcjach kwasów nukleinowych...

75,90 zł