Botanika

 Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Nowe, zmienione i poprawione, czwarte wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego dotyczącego fizjologii roślin...

99,00 zł
 Fizjologia roślin - wprowadzenie

Fizjologia roślin - wprowadzenie

Książka zawiera podstawową wiedzę o mechanizmach funkcjonowania organizmów roślinnych. Napisana zwięźle i przystępnie, stanowi wprowadzenie do problematyki biologii eksperymentalnej i fizjologii roślin....

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych Organy wegetatywne

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych Organy wegetatywne

Anatomia, histologia i morfologia roślin naczyniowych ...

79,50 zł
Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych

W pracy przedstawiono występowanie i właściwości poszczególnych grup barwników, procesy ich degradacji oraz podstawowe metody ich oznaczania....

24,90 zł
Biologia komórki roślinnej Funkcja tom 2

Biologia komórki roślinnej Funkcja tom 2

W tomie 2 zebrano informacje dotyczące: budowy i działania genomu komórek roślinnych, funkcjonowania systemu błon wewnętrznych, integracji metabolicznej i homeostazy energetyczne...

78,90 zł
Biologia komórki roślinnej Struktura tom 1

Biologia komórki roślinnej Struktura tom 1

Podręcznik poświęcony biologii komórki roślinnej opisuje związki między strukturą składników budujących komórkę a jej funkcjonowaniem....

69,90 zł
Biotechnologia roślin

Biotechnologia roślin

Prezentuje zarówno podstawy, tj. aspekty metodyczne zaawansowanej biotechnologii roślin, jak również zastosowanie w rozmnażaniu hodowli i nasiennictwie, ochronie roślin przed chorobami, tworzeniu nowych odmian roślin uprawnych wykorzystywanych w rolnictwie, ogrodnictwie, medycynie i przemyśle farmaceutycznym....

75,90 zł
Błyskotliwa zieleń. Wrażliwość i inteligencja

Błyskotliwa zieleń. Wrażliwość i inteligencja

Od roślin możemy się wiele nauczyć - Błyskotliwa zieleń uchyla przed nami drzwi do nieznanego świata

27,90 zł
Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 1 Morfologia

Botanika tom 2 obejmuje część botaniki – morfologię – i poświęcona została opisowi ukształtowania i budowy organizmów z punktu widzenia ontogenezy ich ciała, czyli prokariotycznych i eukariotycznych....

Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 Systematyka

Botanika tom 2 systematyka - kładzie nacisk na zagadnienia filogenetyczne, opisując świat organizmów prokariotycznych, grzybów i roślin głównie z punktu widzenia ich przypuszczalnego rozwoju rodowego....

54,90 zł
Dendrologia

Dendrologia

Niektóre rośliny przedstawione zostały tu w inny niż dotychczas sposób, uwzględniający współczesne poglądy botaników.......

59,90 zł
Fizjologia roślin

Fizjologia roślin

Prezentowane w książce treści obejmują: przebieg procesów zachodzących w roślinie; mechanizmy funkcjonowania roślin z uwzględnieniem oddziaływania czynników endogennych i środowiskowych; rolę zjawisk fizjologicznych w rozwoju roślin, ich wrażliwość na czynniki stresowe oraz znaczenie fizjologii w plonowaniu roślin użytkowych....

60,00 zł
Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin

Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin

Celem niniejszego opracowania jest scharakteryzowanie zjawiska fluorescencji chlorofilu a, opis metod pomiaru, analiza głównych parametrów oraz wykazanie na wybranych przykładach możliwości wykorzystania tych metod w badaniach reakcji aparatu fotosyntetycznego oraz ich przydatności do oceny tolerancji roślin na niesprzyjające czynniki środowiska"...

39,90 zł
Fotosynteza

Fotosynteza

W książce przedstawiono jasny i zwięzły obraz procesów fotosyntezy...

37,90 zł
Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce

Grzyby z rodzaju Septoria w Polsce

Opracowanie taksonomiczne rodzaju "Septoria" należącego do grzybów niedoskonałych. Są to przede wszystkim pasożyty roślin naczyniowych. ...

34,90 zł
Hodowla roślin

Hodowla roślin

Aktualna wiedza z zakresu hodowli roślin, m.in. metody hodowli odmian konwencjonalnych i heterozyjnych, wykorzystanie mutacji i mieszańców oddalonych oraz metody hodowli gatunków rozmnażanych wegetatywnie. ...

Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej

Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej

Opis praktycznych ćwiczeń z "klasycznej" biologii roślin. Omawiane konkretne ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem następujących technik mikroskopowych: kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja, technika polaryzacyjno-interferencyjna, stereoskopia....

38,90 zł
Odmianoznawstwo i ocena odmian

Odmianoznawstwo i ocena odmian

Kompendium wiedzy porządkujące i opisujące podstawowe pojęcia i informacje. o ocenie odmian i odmianoznawstwie określa rolę i znaczenie odmiany jako podmiotu badań, środka publikacji, przedmiotu czynności prawnych, także w kontekście efektywności postępu hodowlanego. zawarto tu szeroki przegląd metod i sposobów badania odmian najważniejszych grup roślin uprawnych, a także zasady określania i identyfikacji podstawowych cech odmian, determinujących ich właściwości, wartość użytkowa i gospodarcza....

25,00 zł