Agrobiznes

Agrobiznes

Agrobiznes

Przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, wyjaśniono również różnicę między agrobiznesem i gospodarką żywnościową, opisano wybrane rynki rolne....