Gastronomia

Atlas rozbioru tuszek drobiowych

Atlas rozbioru tuszek drobiowych

Książka dotytyczy rozbioru tuszek kur, indyków, kaczek, gęsi i strusi Omówiono sposób rozbioru tuszek drobiowych na elementy handlowe. Książka wzbogacona jest ponad 120 ilustracjami poszczególnych elementów, wraz z ich opisem....

39,90 zł
Technologia przetwórstwa mięsa

Technologia przetwórstwa mięsa

Podręcznik obejmuje całość zagadnień dotyczących technologii przetwórstwa mięsnego, od surowca do gotowego produktu. Podano w nim podział żywca rzeźnego i kryteria oceny wartości rzeźnej zwierząt. Opisano proces uboju, obróbki i ocenę poubojową mięsa, a także uboczne produkty poubojowe....

61,90 zł
Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach

Technologia przetwórstwa mięsa w pytaniach i odpowiedziach

Zgodna z aktualnym stanem wiedzy w zakresie technologii mięsa i uwzględnia w tej dziedzinie postęp techniczno-technologiczny. ...

63,90 zł