Leśnictwo i technologia drewna

 Hodowla lasu TOM 3 Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych
85,00 zł
Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podręcznik przeznaczony dla młodzieży uczącej się w technikach leśnych, studiujących na wyższych uczelniach oraz dla praktyków na różnych szczeblach pracy zawodowe...

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Hodowla lasu TOM 1 Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów

Niniejsza publikacja jest częścią trzytomowego dzieła, obejmującego takie wszystkie działy hodowli lasu...

85,00 zł
Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Hodowla lasu TOM 2 Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu to całość czynności hodowlanych wykonywanych od założenia uprawy lub powstania odnowienia naturalnego (z wyjątkiem poprawek i uzupełnień) do okresu drzewostanu dojrzałego, a niekiedy nawet do starodrzewu. ...

110,00 zł
72,00 zł
Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Hodowla lasu TOM 4 Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących

Książka stara się przbliżyć wiedzę z zakresu plantacji, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń przeprowadzanych w przyrodniczych warunkach Polski....

Hodowla lasu TOM 4 Plantacje drzew szybko rosnących Zadrzewienia

Hodowla lasu TOM 4 Plantacje drzew szybko rosnących Zadrzewienia

Niniejsza publikacja jest kompleksowym opracowaniem aktualnego stanu wiedzy o zadrzewieniach w Polsce...

Stolarstwo

Stolarstwo

Książka Stolarstwo omawia rodzaje i wady podstawowego tworzywa używanego w stolarstwie, czyli drewna, a także tworzyw drewnopodobnych, a więc sklejek, płyt stolarskich, płyt wiórowych i paździerzowych oraz pilśniowych. ...

39,90 zł