Chirurgia małych zwierząt Tom 3 Brzuch i miednica

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Marek Galanty
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2013
  • Liczba stron : 303
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01038-8

Chirurgia powłok brzucha (otwarcie jamy brzusznej, przepukliny) oraz poszczególnych układów i narządów zawartych w jamie brzusznej i jamie miednicy, zaczynając od układu pokarmowego poprzez układ moczowy i rozrodczy męski oraz żeński.

Opracowanie jest częścią czterotomowego dzieła. W tym tomie zawarte są zagadnienia dotyczące chirurgii brzucha i miednicy. W poszczególnych rozdziałach zostały opisane: chirurgia powłok brzucha (otwarcie jamy brzusznej, przepukliny) oraz poszczególnych układów i narządów zawartych w jamie brzusznej i jamie miednicy, zaczynając od układu pokarmowego poprzez układ moczowy i rozrodczy męski oraz żeński. Omówione zostały także choroby tych narządów, które topograficznie nie są zlokalizowane na terenie brzucha. Dotyczy to  szyjnej i piersiowej części przełyku oraz anomalii pierścienia naczyniowego dużych naczyń krwionośnych zlokalizowanych na terenie klatki piersiowej. W ostatnim rozdziale znalazły się opisy dotyczące chirurgii przepony miednicy, okolicy odbytu, sromu i krocza. Taka koncepcja pracy umożliwiła kompleksowe omówienie i domknięcie zagadnień związanych z chorobami tych narządów, które zlokalizowane są nie tylko w jamie brzusznej i miednicy, ale również w sąsiednich rejonach ciała.

Liczne rysunki i barwne ilustracja sprawiają, że książka jest przejrzysta i czytelna, a przyswojenie treści znacznie ułatwione.

Autorami działa są pracownicy naukowi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, mający wieloletnią praktykę zarówno dydaktyczną jak i kliniczną.

Przez kilka ostatnich dziesięcioleci, wiele pokoleń studentów weterynarii uczyło się sztuki chirurgicznej z jedynego istniejącego podręcznika „Chirurgia małych zwierząt” prof. dr. hab. M. Żakiewicza. Przez wiele lat był on kanonem wyznaczającym standardy postępowania chirurgicznego każdego praktykującego chirurga małych zwierząt. Od ukazania się pierwszego wydania tego podręcznika minęło około czterdzieści lat, a od ostatniego – szóstego wydania piętnaście. W tym czasie nastąpił ogromny postęp w chirurgii weterynaryjnej, co sprawiło, że wiele informacji stało się nieaktualnych. Chociaż na rynku księgarskim pojawiły się przekłady innych książek dotyczących tej tematyki, wielu lekarzy nadal korzysta ze „starzejącego” się podręcznika prof. M. Żakiewicza, co wskazuje, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie podjęliśmy się razem z kolegami pracującymi w zespole trudu zaktualizowania zawartych w nim treści. Efektem tych prac stał się podręcznik, który Czytający trzyma w ręku. Nieliczne rozdziały z „Chirurgii małych zwierząt” prof. M. Żakiewicza pozostawiono z nieznaczną korektą, część została przeredagowana zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, większość natomiast została napisana od nowa. Pojawiły się także nowe rozdziały. W pracy nad książką wykorzystałem moje ponad 30-letnie doświadczenie chirurgiczne i dydaktyczne.

Całość podręcznika została zaprojektowana jako wydanie czterotomowe, obejmujące takie zagadnienia jak:

– chirurgia ogólna, chirurgia tkanek miękkich i anestezjologia (tom I);

– chirurgia głowy, szyi i klatki piersiowej (tom II);

– chirurgia brzucha i miednicy (tom III);

– chirurgia układu kostno-stawowego i układu nerwowego (tom IV).

W celu łatwiejszego korzystania z podręcznika, omówienie poszczególnych jednostek chorobowych zostało pogrupowane według poszczególnych układów organizmu. Poza opisami technik operacyjnych dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom związanym z etiologią, patogenezą i rozpoznawaniem chorób, przez co, mam nadzieję, podręcznik będzie stanowił dobre uzupełnienie istniejących na rynku pozycji książkowych o podobnej tematyce. Równocześnie dołożono starań, by układ książki, wzorem podręcznika Żakiewicza, cechowała prostota i przejrzystość. W podręczniku dużą uwagę przyłożono do właściwej terminologii medycznej, w celu ograniczenia stosowania dowolnych, powszechnie używanych, a nie zawsze poprawnych określeń synonimicznych. Terminy anatomiczne zostały użyte zgodnie z aktualnym nazewnictwem weterynaryjnym zawartym w „Anatomicznym mianownictwie weterynaryjnym” pod redakcją prof. dr. hab. Z. Milarta, wydanym przez PWRiL w 2002 roku.

Mam nadzieję, że ten nowo przygotowany podręcznik, przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii, okaże się pomocny zarówno w nauce, jak również w codziennej praktyce klinicznej. Dziękuję całemu zespołowi współautorów, którzy podjęli się opracowania poszczególnych rozdziałów podręcznika. Dzięki ich fachowej wiedzy i zaangażowaniu przekraczającym normalne  obowiązki, możliwe było zrealizowanie tego dzieła. Dziękuję też redakcji Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego za inicjatywę i trud związany z czynnościami  redakcyjnymi.

W treści

1. Badanie jamy brzusznej  13

2. Otwarcie jamy brzusznej w liniach: pośrodkowej i przypośrodkowej 15

3. Boczne otwarcie jamy brzusznej 17

4. Operacje na narządach jamy brzusznej 19

5. Ostry brzuch – ostra choroba brzuszna 20

6. Bakteryjne stany zapalne jamy brzusznej 24

7. Przepukliny brzuszne 27

8. Układ pokarmowy  35

9. Układ moczowy 154

10. Układ rozrodczy samiczy 201

11. Układ rozrodczy samczy 223

12. Krocze, odbytnica i odbyt 251

Tytuł

Chirurgia małych zwierząt. Brzuch i miednica

Autor

red. Marek Galanty

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2013

Liczba stron

303

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01038-8