Chirurgia małych zwierząt Tom 2 Głowa, szyja i klatka piersiowa

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Marek Galanty
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2013
  • Liczba stron : 263
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01146-0

W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione: choroby jamy ustnej z uwzględnieniem patologii i leczenia zębów, przyzębia, błony śluzowej i tkanek jamy ustnej, choroby ślinianek, gardła, nosa i zatok przynosowych oraz choroby narządu wzroku i słuchu.

W tej części podręcznika omówione są choroby narządów głowy, szyi i klatki piersiowej leczone metodami chirurgicznymi. W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione: choroby jamy ustnej z uwzględnieniem patologii i leczenia zębów, przyzębia, błony śluzowej i tkanek jamy ustnej, choroby ślinianek, gardła, nosa i zatok przynosowych oraz choroby narządu wzroku i słuchu. W dalszej kolejności omówione zostały: chirurgia tarczycy, choroby tchawicy oraz choroby narządów w klatce piersiowej. Szczególną uwagę zwrócono na choroby jamy opłucnej, płuca i narządów śródpiersia. Dużo miejsca poświęcono procedurom chirurgicznym w obrębie klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem nakłucia, drenażu, otwarcia klatki piersiowej i chirurgii płuca. Osobno omówione zostały wrodzone wady serca i dużych naczyń krwionośnych. W tej części nie znalazły się anomalie pierścienia naczyniowego, które podobnie jak choroby szyjnej części przełyku zostały opisane w tomie III. W ostatnim rozdziale znalazły się opisy dotyczące chirurgii ściany klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem obrażeń rusztowania kostnego oraz jej tkanek miękkich wraz z pourazową przepukliną przeponową. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi narządów głowy, szyi i klatki piersiowej. Podobnie jak w pozostałych tomach dużo uwagi poświęcono patologii, symptomatologii i rozpoznawaniu chorób omawianych rejonów ciała. Liczne rysunki i barwne ilustracje ułatwiają zrozumienie postępowania chirurgicznego.

Przez kilka ostatnich dziesięcioleci, wiele pokoleń studentów weterynarii uczyło się sztuki chirurgicznej z jedynego istniejącego podręcznika „Chirurgia małych zwierząt” prof. dr. hab. M. Żakiewicza. Przez wiele lat był on kanonem wyznaczającym standardy postępowania chirurgicznego każdego praktykującego chirurga małych zwierząt. Od ukazania się pierwszego wydania tego podręcznika minęło około czterdzieści lat, a od ostatniego – szóstego wydania piętnaście. W tym czasie nastąpił ogromny postęp w chirurgii weterynaryjnej, co sprawiło, że wiele informacji stało się nieaktualnych. Chociaż na rynku księgarskim pojawiły się przekłady innych książek dotyczących tej tematyki, wielu lekarzy nadal korzysta ze „starzejącego” się podręcznika prof. M. Żakiewicza, co wskazuje, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju publikację. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie podjęliśmy się razem z kolegami pracującymi w zespole trudu zaktualizowania zawartych w nim treści. Efektem tych prac stał się podręcznik, który Czytający trzyma w ręku. Nieliczne rozdziały z „Chirurgii małych zwierząt” prof. M. Żakiewicza pozostawiono z nieznaczną korektą, część została przeredagowana zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, większość natomiast została napisana od nowa. Pojawiły się także nowe rozdziały. W pracy nad książką wykorzystałem moje ponad 30-letnie doświadczenie chirurgiczne i dydaktyczne.

Całość podręcznika została zaprojektowana jako wydanie czterotomowe, obejmujące takie zagadnienia jak:

– chirurgia ogólna, chirurgia tkanek miękkich i anestezjologia (tom I);

– chirurgia głowy, szyi i klatki piersiowej (tom II);

– chirurgia brzucha i miednicy (tom III);

– chirurgia układu kostno-stawowego i układu nerwowego (tom IV).

W celu łatwiejszego korzystania z podręcznika, omówienie poszczególnych jednostek chorobowych zostało pogrupowane według poszczególnych układów organizmu. Poza opisami technik operacyjnych dużo uwagi poświęcono także zagadnieniom związanym z etiologią, patogenezą i rozpoznawaniem chorób, przez co, mam nadzieję, podręcznik będzie stanowił dobre uzupełnienie istniejących na rynku pozycji książkowych o podobnej tematyce. Równocześnie dołożono starań, by układ książki, wzorem podręcznika Żakiewicza, cechowała prostota i przejrzystość. W podręczniku dużą uwagę przyłożono do właściwej terminologii medycznej, w celu ograniczenia stosowania dowolnych, powszechnie używanych, a nie zawsze poprawnych określeń synonimicznych. Terminy anatomiczne zostały użyte zgodnie z aktualnym nazewnictwem weterynaryjnym zawartym w „Anatomicznym mianownictwie weterynaryjnym” pod redakcją prof. dr. hab. Z. Milarta, wydanym przez PWRiL w 2002 roku.

Mam nadzieję, że ten nowo przygotowany podręcznik, przeznaczony dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii, okaże się pomocny zarówno w nauce, jak również w codziennej praktyce klinicznej. Dziękuję całemu zespołowi współautorów, którzy podjęli się opracowania poszczególnych rozdziałów podręcznika. Dzięki ich fachowej wiedzy i zaangażowaniu przekraczającym normalne  obowiązki, możliwe było zrealizowanie tego dzieła. Dziękuję też redakcji Powszechnego Wydawnictwa Rolniczego i Leśnego za inicjatywę i trud związany z czynnościami  redakcyjnymi.

W treści

GŁOWA

1. Jama ustna 14

2. Gruczoły ślinowe 52

3. Gardło 57

4. Nos i zatoki przynosowe 67

5. Ucho 82

6. Narząd wzroku 95

SZYJA I KLATKA PIERSIOWA

7. Rany szyi 164

8. Torbiel skrzelopochodna 166

9. Ropnie szyi 166

10. Tarczyca 167

11. Tchawica 170

12. Choroby jamy opłucnej 180

13. Płuca 192

14. Zabiegi w obrębie klatki piersiowej 200

15. Śródpiersie i osierdzie 215

16. Wrodzone wady serca i dużych naczyń 223

17. Klatka piersiowa 232

Skorowidz nazw polskich 246

Skorowidz nazw łacińskich 261

Tytuł

Chirurgia małych zwierząt. Głowa, szyja i klatka piersiowa

Autor

red. Marek Galanty

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2013

Liczba stron

263

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01146-0