Chirurgia małych zwierząt tom 1 Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Marek Galanty
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2013
  • Liczba stron : 359
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01147-7

W tym tomie przedstawiono teoretyczne i praktyczne elementy podstawowych działań chirurgicznych (określanych jako chirurgia ogólna), a także anestezjologii i chirurgii tkanek miękkich.

W tym tomie przedstawiono teoretyczne i praktyczne elementy podstawowych działań chirurgicznych (określanych jako chirurgia ogólna), a także anestezjologii i chirurgii tkanek miękkich. Treść podręcznika została podzielona na 5 głównych działów dotyczących: ogólnych i miejscowych następstw urazu, podstawowych zabiegów chirurgicznych, anestezjologii, zarysu onkologii oraz chirurgii skóry i tkanek miękkich.

Liczne ilustracje i schematy, przedstawiające kolejne etapy postępowania chirurgicznego, ułatwią przyswajanie przedstawionych w podręczniku informacji, a instruktaż postępowania krok po kroku uczy nabywania prawidłowych odruchów niezbędnych w codziennej praktyce chirurgicznej.
Podręcznik jest adresowany do praktykujących lekarzy i studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej. W doborze treści autorzy starali się przedstawić aktualny stan wiedzy w zakresie przydatnym zarówno dla studentów, jak i praktykujących lekarzy weterynarii. Autorzy zdają sobie sprawę, że zarówno tom I jak i pozostałe tomy podręcznika nie wyczerpują wszystkich zagadnień związanych z chirurgią małych zwierząt. Bardziej zaawansowani w chirurgii weterynaryjnej lekarze

weterynarii dodatkowe informacje mogą znaleźć w załączonym po każdym rozdziale piśmiennictwie.

 

W treści

 

OGÓLNE I MIEJSCOWE NASTĘPSTWA URAZU

 

Mechanizmy urazu

 

Krwotok

 

Wstrząs

 

Odwodnienie i hipowolemia

 

Płynoterapia

 

Posocznica i wstrząs septyczny

 

Przetaczanie krwi

 

PODSTAWOWE ZABIEGI CHIRURGICZNE

 

Przygotowanie personelu chirurgicznego

 

Ujarzmianie i unieruchamianie zwierząt

 

Przygotowanie pola operacyjnego

 

Nakłucia (punkcje) i wstrzyknięcia

 

Cięcie tkanek i podwiązywanie naczyń

 

Szycie

 

Ochrona uszkodzonych części ciała i bandażowanie

 

ANESTEZJOLOGIA

 

Ocena stanu klinicznego i przygotowanie pacjenta do znieczulenia

 

Ocena ryzyka anestezjologicznego

 

Premedykacja i sedacja

 

Znieczulenie miejscowe

 

Neuroleptoanalgezja

 

Znieczulenie ogólne

 

Monitorowanie pacjenta podczas znieczulenia

 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

Postępowanie przeciwbólowe

 

ZARYS ONKOLOGII

 

Występowanie i rozpoznawanie nowotworów

 

Leczenie nowotworów

 

SKÓRA I TKANKI MIĘKKIE

 

Obrażenia skóry i tkanek miękkich

 

Nowotwory skóry i mięsaki tkanek miękkich

 

Ropień, ropowica, ropniak, rany zakażone

 

Torbiel skórzasta (zatoka skórzasta)

 

Zbędne fałdy skóry

 

Odma podskórna

 

Choroba zakrzepowo-zatorowa

 

Skorowidz nazw polskich

 

Skorowidz nazw łacińskich

Tytuł

Chirurgia małych zwierząt tom 1 Chirurgia ogólna, anestezjologia, skóra i tkanki miękkie

Autor

red. Marek Galanty

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2013

Liczba stron

359

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-09-01147-7