Choroby drzew owocowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Marek Grabowski
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2014
  • Liczba stron : 131
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-61438-90-8
  • egz.
  • 45,00 zł

Opis ze zdjęciami chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych drzew owocowych (objawy, warunki rozwoju, metody zapobiegania i integrowane sposoby zwalczania) oraz o choroby przechowywanych owoców.

Książka zawiera informacje o prawie 100 chorobach infekcyjnych i nieinfekcyjnych drzew owocowych (objawy, warunki rozwoju, metody zapobiegania i integrowane sposoby zwalczania) oraz o chorobach przechowywanych owoców. Opisom towarzyszą liczne, barwne fotografie ułatwiające diagnozę.

Integrowana ochrona roślin obowiązuje (od stycznia 2014 r.) we wszystkich gospodarstwach produkujących rośliny, w tym sadowniczych.

Jej zasady polegają na ograniczeniu, do niezbędnego minimum, stosowania środków ochrony roślin, i, o ile to możliwe, zastąpienia ich niekonwencjonalnymi działaniami wy­korzystującymi (integrującymi) wszystkie nowoczesne metody redukujące populacje patogenów, szkodników, chwastów. Przydatne zatem będą osiągnięcia: agrotechniki, ho­dowli, nawożenia, biologii agrofagów, wiedza o progach szkodliwości agrofagów, ochronie biologicznej, bezpiecznym i efektywnym przechowywaniu płodów. Sadownik stosujący środki ochrony roślin jest zobowiązany do uzasadnienia wykonania zabiegu chemicznej ochrony upraw. Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu powinna być poparta monitorowaniem wystąpienia organizmu szkodliwego dla roślin, wskazaniem systemów wspomagania decyzji o rozpoczęciu i kontynuowaniu ochrony. Zabieg powinien być wykonany w takim terminie, aby zminimalizować wpływ na środowisko. Szczególną ochroną należy objąć owady zapylające, a także inne naturalnie żyjące w agrocenozie ma­kro- i mikroorganizmy wspomagające walkę z patogenami i szkodnikami rośliny uprawnej - niedopuszczalne są działania mogące skutkować zatruciem tych organizmów. Musi także pamiętać o tym nie tylko w czasie kwitnienia roślin uprawnych, ale również chwastów występujących w uprawach. W działaniach sadownika ważna jest strategia antyodpor-nościowa polegająca na rotacyjnym stosowaniu preparatów o odmiennym mechanizmie działania, aby zapobiec uodpornieniu się agrofagów na często stosowane substancje aktywne środków ochrony roślin.

W planowaniu zabiegów ochrony roślin uwzględniających wymagania integrowanej ochrony roślin pomocna będzie książka, której kolejne wydanie oddajemy w Państwa ręce. Zostało ono uzupełnione o kompleksowe zalecenia profilaktyczne i interwencyjne przy wykorzystaniu: agrotechniki (w tym zabiegów mechanicznego usuwania chorych organów roślin), odmian odpornych i oczywiście konwencjonalnych fungicydów, przy czym podpowiedzi odnośnie do określenia optymalnego terminu zabiegu uwzględniają fazę fenologiczną a także nowoczesne zdobycze techniki - komputerowe symulacje wy­znaczające okresy krytyczne.

Spis treści:

Przedmowa 4

Uszkodzenia powodowane przez niekorzystne czynniki klimatyczne 5

Choroby różnych gatunków drzew 14

Choroby jabłoni 30

Choroby jabłoni i gruszy 64

Choroby gruszy 84

Choroby czereśni i wiśni 96

Choroby śliw  112

Choroby brzoskwini 120

Choroby orzecha włoskiego 124

Skorowidze nazw chorób 128

Tytuł

Choroby drzew owocowych

Autor

Marek Grabowski

Wydawca

Plantpress

Rok wydania

2014

Liczba stron

131

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61438-90-8