Choroby i szkodniki warzyw korzeniowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: M. Grabowski, E. Kunicki, J. Nawrocki, K. Wiech
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2004
  • Liczba stron : 52
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
  • ISBN: 83-85982-94-9

Książka ma pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z występowaniem oraz zwalacznaniem chorób i szkodników warzyw korzeniowych (selera, marchwi)

Wraz ze zwiększeniem się obszaru upraw marchwi poprawia się także jakość oraz bez­pieczeństwo produkcji, a to wiąże się z poziomem wykształcenia i świadomości samych producentów oraz ich doradców. Każdy, kto zajmuje się produkcją warzyw powinien sięgać po dostępną, aktualną literaturę fachową aby uzyskać wysoki plon spełniający najwyższe standardy europejskie. Szczególne miejsce w produkcji warzyw korzeniowych zajmuje ochrona roślin. Umiejętność prawidłowego rozpoznawania agrofagów, przez cały okres wegetacji oraz po zbiorze plonów, stanowi podstawę do wydania decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochrony oraz wyborze najbezpieczniejszej metody zwal­czania szkodników i chorób. W niedalekiej przyszłości przewidywane jest zmniejszenie asortymentu używanych pestycydów, któremu towarzyszyć będzie rozwój innych (często zapomnianych) metod ochrony i uprawy. Prawidłowy płodozmian, zespoły uprawek glebowych, sąsiedztwo roślin, higiena pozbiorcza—te elementy uprawy, mogą również w istotny sposób ograniczyć zagrożenie dla roślin ze strony wielu chorób i szkodników. Także niektóre z pestycydów uwzględnionych w niniejszym opracowaniu mogą być już wkrótce wycofane z obrotu i stosowania, co w jeszcze większym stopniu spowoduje konieczność poszukiwania alternatywnych sposobów zwalczania agrofagów.

Oddajemy do rąk Czytelników — Producentów ta książkę licząc, że pomoże ona w rozwiązywaniu szeregu bieżących problemów związanych z występowaniem oraz koniecznością ograniczania chorób i szkodników.

Spis treści

Przedmowa

Choroby wirusowe

Mozaika selera

Wirus igiełkowatości marchwi

Mozaika marchwi

Choroby bakteryjne

Bakteryjna plamistość marchwi

Mokra zgnilizna korzeniowych

Parch zwykły

Choroby grzybowe

Zgorzel siewek

Alternarioza naci marchwi

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Czarna zgnilizna marchwi

Zgnilizna twardzikowa

Rizoktonioza marchwi

Septorioza selera

Mączniak prawdziwy buraka

Mączniak prawdziwy skorzonery

Chwościk buraka

Czernienie korzeni

Zgnilizna korzeni

Sucha zgnilizna korzeni

Fuzarioza warzyw korzeniowych

Szkodniki

Guzak północny

Niszczyk zjadliwy

Szpilecznik baldasznik

Połyśnica marchwianka

Liściolubka selerowa

Golanica marchwiana

Bawełnica topolowo-marchwiana

Mszyca głogowo-marchwiana

Mszyca marchwiowa ondulująca

Mszyca wierzbowo-marchwiowa

Mszyca wierzbowo-baldaszkowa

Zmienik lucernowiec

Zmienik baldaszkowiec

Zmienik złocieniowiec

Płozekkminiaczek

Podrzut myszaty

Nieskorek czernieć

Zaciosek kruszcowy

Osiewnikskibowiec

Rolnica zbożówka

Nornik polny

Mysz polna

Tytuł

Choroby i szkodniki warzyw korzeniowych

Autor

M. Grabowski, E. Kunicki, J. Nawrocki, K. Wiech

Wydawca

Plantpress

Rok wydania

2004

Liczba stron

52

Wymiary

150 x 210mm

Okładka

miękka

ISBN

83-85982-94-9