Choroby inwazyjne zwierząt domowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Stanisław Patyk
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2019, fotodruk wydania V z 1980 roku
  • Liczba stron : 182
  • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-00248-2
  • egz.
  • 29,90 zł

Badaniem budowy, fizjologii, cyklu rozwojowego pasożytów oraz ich rozprzestrzenieniem geograficznym i pozycją w systemie zoologicznym zajmuje się nauka zwana parazytologią.

Z parazytologią związana jest ściśle nauka o chorobach inwazyjnych, zajmująca się badaniem chorobotwórczego działania pasożytów na orga­nizm żywiciela. Ustala ona przede wszystkim metody rozpoznawcze (diag­nostyki), bada kliniczne, fizjopatologiczne i anatomopatologiczne przeja­wy schorzeń oraz opracowuje metody leczenia, zapobiegania (profilaktyki) i zwalczania. Czynności te mają na celu nie tylko okazanie doraźnej po­mocy chorym zwierzętom i ludziom, ale i radykalne uwolnienie wszyst­kich zwierząt i ludzi od inwazji, a także ochronę człowieka przed prze­niesieniem na niego chorób odzwierzęcych.

 

W treści

Wiadomości wprowadzające

Choroby wywoływane przez pierwotniaki

Choroby wywoływane przez przywry

Choroby wywoływane przez tasiemce

Choroby wywoływane przez nicienie

Choroby inwazyjne koni, bydła, owiec, kóz, psów, kotów, drobiu

Choroby wywoływane przez roztocza

Choroby wywoływane przez owady

Organizacja masowych akcji zapobiegania i zwalczania chorób inwazyjnych

Ogólny zarys parazytologicznych metod rozpoznawczych