Fitopatologia leśna

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2023
  • Liczba stron : 690
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-67112-43-7
  • szt.
  • 239,00 zł

W 1960 r. ukazała się Fitopatologia leśna prof. zw. dr. Karola Mańki, pierwsze tego typu opracowanie w historii polskich nauk leśnych. Duże zainteresowanie oraz zapotrzebowanie środowiska leśników praktyków oraz kształcących się do pełnienia tego zawodu wpływały na przygotowywane kolejne wydania uzupełniane oraz aktualizowane. Przez ponad pół wieku podręcznik był źródłem wiedzy o chorobach drzew leśnych i parkowych, bardzo przydatnym, rzetelnym, na wysokim poziomie naukowym. Opisywał symptomy i sprawców chorób, głównie infekcyjnych, warunki sprzyjające ich występowaniu, a także metody oraz środki zapobiegania
i zwalczania.

Nowy, wieloautorski podręcznik akademicki kontynuuje koncepcję merytoryczną oraz ideową poprzednich wydań, jest oparty na współczesnej wiedzy naukowej zawartej w polskich
i zagranicznych publikacjach oraz doświadczeniu praktycznym fitopatologów. Został przygotowany przez liczny zespół pracowników naukowych – specjalistów zajmujących się różnymi aspektami teoretycznymi i praktycznymi chorób drzew, którzy reprezentują wiele placówek naukowych w kraju. Szczególnie cenne i pożyteczne dla leśników oraz służb ochrony lasu i przyrody mogą być informacje o nowych chorobach, które dopiero niedawno pojawiły się w naszych lasach oraz o groźnych chorobach, dotkliwie niszczących drzewostany w ekosystemach leśnych Europy, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wystąpić również w Polsce.