Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: B. Nowicki, B.Kosowska
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 1995
  • Liczba stron : 408
  • Oprawa i wymiary: miękka, 175 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-00891-0

Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcom-praktykom.

OSTATNIE EGZEMPLARZE  - KSIĄŻKI MAJĄ ZNISZCZONE OKŁADKI

Podręcznik „Genetyka i podstawy hodowli zwierząt" nie jest wiernym odtwo­rzeniem podręcznika „Genetyka i metody doskonalenia zwierząt" wydanego przez PWRiL w roku 1985. Poszerzony jest o rozdział: „Pochodzenie i udomowienie zwierząt gospodarskich" i ,,Zapoczątkowanie hodowli zwierząt gospodarskich".

 

Rozdział ,,Genetyka ogólna" napisano odnowa. Uwzględniono w nim najnow­sze osiągnięcia genetyki molekularnej, immunogenetyki, inżynierii genetycznej.

 

W rozdziale „Zarys genetyki populacji" i „Zarys genetyki cech ilościowych" ograniczono się do niezbędnych informacji, podkreślając zastosowanie tego kierunku genetyki w praktycznej hodowli bez opisywania strony technicznej metod szacowania, tzw. parametrów genetycznych. Te zmiany wynikają z opublikowania podręcznika akademickiego pt. „Biometria stosowana" autorstwa B. Żuka (1989), w którym podane zostały opisy metod szacowania oraz sposoby po­sługiwania się nimi. Wprowadzenie programów komputerowych spowodowało, że zbędne są opisy technicznej strony szacowania wielu parametrów czy kon­struowania, np. indeksów selekcyjnych.

 

Organizacja hodowli zwierząt w Polsce ulega ciągłym zmianom. W związku z tym z rozdziału o tej tematyce zrezygnowano. Dotyczy to też rozdziału „Doskonalenie hodowli w krajach rozwijających się". Natomiast rozdział „Or­ganizacja hodowli zwierząt laboratoryjnych "pominięty został ze względu na to, że sprawy te zostały dokładnie omówione w podręczniku pt. „Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych" autorstwa T. Słowińskiego.

 

Podręcznik ten przeznaczony jest dla studentów zootechniki, weterynarii i rolnictwa, a także dla uczniów techników rolniczych. Będzie on też pomocny wykładowcom hodowli zwierząt i hodowcom-praktykom.

Rozdział „Genetyka ogólna" opracowała dr hab. Barbara Kosowska, a pozos­tałe rozdziały prof. dr hab. Bolesław Nowicki.

Autorzy

Tytuł

Genetyka i podstawy hodowli zwierząt

Autor

B. Nowicki, B.Kosowska

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

1995

Liczba stron

408

Wymiary

175 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-09-00891-0