Indeks praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress
  • egz.
  • 8,00 zł

Indeks jest dokumentem kształcenia praktycznego ucznia w ciągu całego okresu nauczania w szkole.

Indeks jest dokumentem kształcenia praktycznego ucznia w ciągu całego okresu nauczania w szkole.

 

Zawartość indeksu:

instrukcja BHP

dane o gospodarstwie szkoleniowym

ocena i zaliczenia praktyk zawodowych śródrocznych i wakacyjnych

praktyka zawodowa śródroczna z indywidualnym oderwaniem od zajęć szkolnych

nauka pracy z kombajnem zbożowym

nauka pracy z maszynami rolniczymi

oceny końcowe kształcenia praktycznego

wynik z egzaminu z przygotowania zawodowego

spostrzeżenia, uwagi, pochwały, upomnienia

notatki ucznia.

technik_agrobiznesu technologii_zywnosci technik_zywienia technik_weterynarii technik_architektury_krajobrazu technik_lesnik_technologii_drewna_stolarz technik_mechanizacji_rolnictwa technik_ogrodnik technik_rolnik kształtowanie_srodowiska profil_rolniczo_spozywcz