Jenoty chów i hodowla

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: B. Barabasz
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2007
  • Liczba stron : 145
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-09-01016-6
  • 23,90 zł

Książka opisuje metody hodowli jenotów, charakterystykę gatunku, sposób urządzenia fermy, prace hodowlane, żywienie i rozród jenotów.

Jenot, drapieżnik z rodziny psowatych, zaliczany jest do egzotycznych zwie­rząt futerkowych, które dostarczają cennych i trwałych skór. Pomimo że ho­dowany jest w Polsce dopiero 25 lat, jego oryginalne futro jest już znane i ce­nione na rynku wewnętrznym.

Okrywa włosowa jenota zaliczana jest do futer długowłosych, przez co za­interesowanie nim, podobnie jak i futrami lisów, jest koniunkturalne, związa­ne z wahaniami obserwowanymi w modzie. W okresie ostatnich 10 lat obser­wuje się dużą stabilizację w tej hodowli, co prawdopodobnie związane jest z ustaleniem się skali produkcji skór na niewielkim, ale stałym poziomie - w Eu­ropie około 60 000 skór rocznie.

Spis treści

Wprowadzenie

Początki hodowli w Rosji

Ekspansja jenota na zachód

Skala i rozwój hodowli w Polsce

Koniunktura na skóry jenocie

Literatura

Charakterystyka gatunku

Charakterystyka biologiczna

Wskaźniki fizjologiczne

Behawior jenotów

Literatura

Urządzanie fermy

Lokalizacja fermy

Budownictwo fermowe

Woda na fermie i odprowadzanie ścieków

Warunki zoohigieniczne na fermie

Literatura

Skóra i okrywa włosowa

Budowa skóry

Okrywa włosowa

Charakterystyczne cechy okrywy włosowej

Sezonowe i wzrostowe zmiany okrywy włosowej

Literatura

Użytkowanie futrzarskie

Wpływ czynników środowiskowych na jakość skór

Wybór terminu i sposób uboju

Skórowanie i wstępna obróbka skór

Przechowywanie skór

Przygotowanie skór do sprzedaży

Literatura

Praca hodowlana

Genetyczne uwarunkowanie cech

Zasady dziedziczenia umaszczenia

Odmiany jenotów

Cel i zasady prowadzenia pracy hodowlanej

Ocena pokroju jenotów

Szacowanie wartości hodowlanej          

Ostrość selekcji i postęp hodowlany

Dobór zwierząt do rozpłodu

Metody kojarzeń

Identyfikacja zwierząt

Dokumentacja hodowlana         

Literatura

Żywienie jenotów

Budowa przewodu pokarmowego i specyfika trawienia

Zapotrzebowanie pokarmowe

Pasze stosowane w żywieniu jenotów

Żywienie w poszczególnych okresach hodowlanych

Układanie mieszanek pokarmowych

Układanie dawek pokarmowych i obliczanie wartości odżywczej

Przygotowanie pasz i technika karmienia

Literatura

Rozród

Układ rozrodczy

Dojrzałość samców do rozpłodu i produkcja nasienia

Przebieg cyklu płciowego         

Przebieg ciąży i wykoty

Literatura

Odchów młodych

Odchów przy matkach

Odsądzanie

Dojrzewanie zimowej okrywy włosowej

Literatura

Profilaktyka i ochrona zdrowia na fermie

Profilaktyka nieswoista (prewencja)

Profilaktyka swoista (immunoprofilaktyka)

Przegląd ważniejszych chorób

Choroby wirusowe i bakteryjne

Grzybice skórne (dermatofitozy)

Choroby inwazyjne (parazytozy)

Choroby niezakaźne

Literatura

Tytuł

Jenoty – chów i hodowla

Autor

B. Barabasz

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2007

Liczba stron

145

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01016-6