Malina – zeszyt uprawowy

  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2022
  • Liczba stron : 160
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-964478-3-8
  • 40,00 zł

Według danych International Raspberry Organization (IRO), światowa produkcja malin w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła o 80%: w 2010 wynosiła 373 tys. ton, a w 2019 r. - już 684 tys. ton! Największymi producentami tych owoców są: Federacja Rosyjska, Meksyk, Serbia i Stany Zjednoczone. Polska uplasowała się na 5. miejscu globalnie, a w Unii Europejskiej jest liderem na rynku malin z 51-procentowym udziałem w produkcji (dane za 2020 r.). Areał uprawy malin w Polsce w latach 2012-2020 kształtował się w przedziale 27-30 tys. ha. Według danych GUS, zbiory tych owoców w Polsce, w zależności od warunków pogodowych, wahały się od 76-78 tys. ton, w nieurodzajnych latach 2015 i 2019, do 129 tys. ton w roku 2016. W 2020 r. zebrano 116 tys. ton malin.

Maliny są postrzegane jako owoce o wysokiej wartości prozdrowotnej, dlatego też nie brakuje amatorów tak na owoce deserowe, jak i na przetwory malinowe. I choć cena owoców przeznaczanych do przetwórstwa jest znacznie niższa niż tych kierowanych do bezpośredniej konsumpcji, to dzięki przetwarzaniu owoce mogą być dostępne przez cały rok.

W ostatnich latach zauważalnym trendem jest wzrost znaczenia produkcji malin pod osłonami. Tunelowe uprawy pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości owoców oraz wyższych plonów w porównaniu z połową uprawą, a to przekłada się na wysoką opłacalność produkcji. Dodatkowo ceny malin w ostatnich latach są bardzo atrakcyjne dla producentów..., a to zachęca do podjęcia decyzji o założeniu nowych nasadzeń. Przez wiele lat głównym ośrodkiem uprawy tego gatunku była Lubelszczyzna, z nawet 85-procentowym udziałem w krajowych zbiorach. Od kilku lat rośnie produkcja malin, m.in. w dotychczasowym zagłębiu truskawkowym, w rejonie Czerwińska n. Wisłą. Powstają tam nowoczesne pod względem technologicznym plantacje w wysokich tunelach foliowych, a 'Polkę' plantatorzy zastępują nowymi plennymi kreacjami o typowo deserowych, atrakcyjnych owocach. Warto wiedzieć, jakich sadzonek szukać na rynku, na co zwrócić uwagę przy wyborze odmiany. Dodatkowo coraz częściej w uprawach pojawiają się zagrożenia, których dotychczas nie notowano, bądź które nie były znaczące. Przybywa chorób i szkodników, a ich zwalczanie jest coraz trudniejsze. Rozdział poświęcony ochronie plantacji maliny został przygotowany po to, aby dostarczyć Państwu najbardziej aktualnych rozwiązań w ochronie, także biologicznych.

Oddaję w Państwa ręce pozycję, która - mam nadzieję - dostarczy informacji i wskazówek przydatnych tak przy podejmowaniu decyzji o założeniu nowych nasadzeń, jak i na istniejących już plantacjach.

 

Spis treści

ODMIANY I TECHNOLOGIA UPRAWY

Odmiany na plantacje towarowe

In vitro: wysokiej jakości materiał szkółkarski

Sadzonki gwarantują jakość owoców

Czy uprawa malin będzie jeszcze opłacalna?

Refleksje po minionym i przed nowym sezonem

Nowe-stare wyzwania na rynku

AGROTECHNIKA

 

Odkażanie pola pod nową plantację

Woda: warto sprawdzić jakość

Potrzeby nawadniania 2021: malina

Dobrze zapylone

Dobre podłoże do uprawy pojemnikowej pod osłonami

„Na deser” w tunelach

NAWOŻENIE

Zasady nawożenia w integrowanej produkcji

Wapń dla poprawy jakości

Nawożenie malin jesiennych na podwójny zbiór

Rola i znaczenie biostymulatorów w uprawach sadowniczych

Zasady fertygacji

OCHRONA

Wirusy i fitoplazmy maliny i jeżyny

Wirus pstrości maliny: nowe zagrożenie

Szara pleśń: strategia ochrony

Rdza maliny – coraz bardziej uciążliwa

Choroby pędów

Nowy patogen: Pseudomonas syringae

Biologiczna walka z chorobami

Szkodniki niszczące pędy

Czy Drosophila suzukii uderzy ze zdwojoną siłą?

Omacnica prosowianka: nowy szkodnik maliny

Regulowanie zachwaszczenia na plantacjach

TECHNOLOGIA POST-HARVEST

Zbiór i przechowywanie owoców

Eko-opakowania najbardziej trendy