Zielone miasto - zieleń przy ulicach

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agencja Promocji Zieleni
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Agnieszki Szulc
  • Wydawca, rok wydania: Agencja Promocji Zieleni, 2013
  • Liczba stron : 266
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-7175-677-9
  • egz.
  • 47,90 zł

Praktyczne wskazówki i rozwiązania cenne dla projektanta, inwestora, wyko­nawcy w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji, oraz na etapie pielęgnowania zieleni przyulicznej.

Niezbędna w pracy:
- urzędników z zarządów dróg i GDDiAK
- urzędników odpowiedzialnych za zieleń miejską z wydziałów ochrony środowiska i komunalnych,
- projektantów miejskich terenów zieleni,
- wykonawców terenów zieleni,
- studentów architektury krajobrazu. 

 

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki i wzor­cowe rozwiązania które mogą być cenne za­równo dla projektanta, inwestora jak i wyko­nawcy w trakcie przygotowywania inwestycji, jej realizacji oraz na etapie pielęgnowania zieleni przyulicznej.

W publikacji znajduje się także zwięzły katalog roślin przygotowany przez ekspertów ze Związku Szkółkarzy Polskich. Jest to dobór roślin proponowanych do warunków miejs­kich pasów drogowych i ich otoczenia. Katalog opatrzony jest zdjęciami i piktogramami, cha­rakteryzującymi cechy morfologiczne. Dodat­kowo wydawnictwo wzbogacone jest inspiru­jącymi przykładami prawidłowo zaprojektowa­nej i wykonanej zieleni przyulicznej.


Wydawnictwo składa się z 3 części:
Pierwsza część
Autorstwa Pani Agnieszki Szulc, która od wielu lat zajmuje się projektowaniem oraz nadzorem nad zakładaniem i pielęgnacją zieleni przy trasach komunikacyjnych. Od 2003 r. pracuje w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu, gdzie jest naczelnikiem Wydziału Terenów Zieleni. Ta część publikacji zawiera praktyczne rozwiązania, wskazówki, opisy technologii i ich zastosowań, które na etapie projektu i przygotowania inwestycji są bezcenne dla projektanta, wykonawcy i inwestora. Zagadnienia poruszone w książce będą pomocne w wyborze najwłaściwszych systemów i materiałów.
Druga część
INSPIRUJĄCE PRZYKŁADY prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej zieleni przy ulicach miast. Fotografie opatrzone są obszernymi opisami sytuacji wraz z wykorzystanymi metodami pielęgnacji, małą architekturą i technologiami, jak też z listami roślin zastosowanych w założeniach.
Trzecia część
KATALOG ROŚLIN podzielonych na 5 grup: drzewa i krzewy iglaste, drzewa liściaste, krzewy liściaste, byliny, pnącza. Specjalnie wybrane z asortymentu szkółek Związku Szkółkarzy Polskich. Dobór był konsultowany i sygnowany przez szkółkarzy i zawiera rośliny dobrze znoszące warunki miejskie. Każda roślina została zaprezentowana za pomocą zwięzłej, piktogramowej informacji: fotografii, sylwetki, cech morfologicznych i warunków siedliskowych, spisu zastosowań w otoczeniu ulic.

Publikacja niniejsza powstała w trosce o doskonalenie funkcjonowania zieleni przy ulicznej, przede wszystkim w dużych miastach. Warunki bytowania roślinności są tam nie tylko zdecydowanie gorsze od warunków panujących w parkach i ogrodach, ale wciąż drastycznie ulegają niekorzystnym przekształceniom w wyniku postępu cywilizacyjnego, a zwłaszcza rozwoju motoryzacji.

Dedykowana jest ona inwestorom i działającym w ich imieniu projektantom, inspektorom oraz wykonawcom, szczególnie tym którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową drogę. Adresowana jest też do wszystkich, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę na temat mechanizmów kształtowania przyjaznej ludziom przestrzeni publicznej oraz którzy chcą działać na rzecz zachowania zrównoważonego rozwoju i obrony naszych „miejskich zielonych płuc".

Zieleń przy ulicach odwołuje się do wiedzy nie tylko polskich uznanych autorytetów, lecz w znacz­nym stopniu do własnego praktycznego doświadczenia autorki, spoglądającej na zieleń przyuliczną oczami ogrodnika a jednocześnie swego rodzaju architekta krajobrazu w zarządzie dróg miejskich, znającego odmienny niekiedy punkt widzenia drogowców.

Chciałabym aby publikacja zachęcała do przemyślanego wykorzystywania terenu przeznaczonego na zieleń oraz skłoniła do projektowania i tworzenia roślinom warunków umożliwiających ich prawidłowy rozwój. Liczę też na to, że przyczyni się ona do lepszego zrozumienia wielo-aspektowości uwarunkowań technicznych towarzyszących procesowi planowania zieleni przyulicznej.

Po tym, jak od pierwszych lat obecnego stulecia, dzięki dobrym przykładom, udało się zmienić na lepsze podejście do sposobu zagospodarowania pasów drogowych, jak wzrosła ranga estetyki tych niełatwych w pielęgnacji przestrzeni wierzę, że przedstawione przemyślenia, uwagi i sugestie pozwolą wpłynąć na lepsze wykorzystanie zarówno potencjału intelektualnego jak i możliwości technicznych dla skutecznego „zazieleniania" naszych ulic.

Tytuł

Zielone miasto - zieleń przy ulicach

Autor

Agnieszki Szulc

Wydawca

Agencja Promocji Zieleni

Rok wydania

2013

Liczba stron

266

Wymiary

145 x 210 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7175-677-9