101 ćwiczeń z ziemi

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Cherry Hill
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2019 dodruk
  • Liczba stron : 256
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 280 mm
  • ISBN: 978-83-7579-753-4
  • egz.
  • 34,90 zł

Książka poprowadzi ciebie i twojego konia od schwytania przywołania go na padoku  przez lonżowanie, ustępowanie od nacisku, skręcanie, odczulanie, cofanie,  pracę na długich wodzach z ziemi po pracę na przeszkodach i wiele innych czynności.

Każda chwila, którą spędzasz z koniem, stanowi okazję, żeby nauczyć go dobrych nawyków i rozwinąć jego szacunek do ciebie, zaufanie i chęć do współpracy. Wszystkie konie potrzebują nauki i treningu w postaci pracy z ziemi, która ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w stajni, ujeżdżalni i na padoku, jak  podczas jazdy w terenie.

Kolekcja 101 ćwiczeń z ziemi autorstwa Cherry Hill poprowadzi ciebie i twojego konia od schwytania przywołania go na padoku  przez lonżowanie, ustępowanie od nacisku, skręcanie, odczulanie, cofanie,  pracę na długich wodzach z ziemi po pracę na przeszkodach i wiele innych czynności.  Wszystkie ćwiczenia są przedstawione krok po kroku, żebyś mógł do nich wrócić podczas pracy z ziemi.  Każde ćwiczenie ma jasno określone cele, warianty i opis problemów, które mogą często występować przy jego wykonywaniu, do każdego jest też zestaw ilustracji, ułatwiających jego wykonanie. Znajdziesz tu też zestawy ćwiczeń, sprawdzające postępy w szkoleniu.

Każda chwila, którą spędzasz z koniem, stanowi okazję, żeby nauczyć go dobrych nawyków i rozwinąć jego szacunek do ciebie, zaufanie i chęć do współpracy. Wszystkie konie potrzebują nauki i treningu w postaci pracy z ziemi, która ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo zarówno w stajni, ujeżdżalni i na padoku, jak  podczas jazdy w terenie.


Kolekcja 101 ćwiczeń z ziemi autorstwa Cherry Hill poprowadzi ciebie i twojego konia od schwytania przywołania go na padoku  przez lonżowanie, ustępowanie od nacisku, skręcanie, odczulanie, cofanie,  pracę na długich wodzach z ziemi po pracę na przeszkodach i wiele innych czynności.  Wszystkie ćwiczenia są przedstawione krok po kroku, żebyś mógł do nich wrócić podczas pracy z ziemi.  Każde ćwiczenie ma jasno określone cele, warianty i opis problemów, które mogą często występować przy jego wykonywaniu, do każdego jest też zestaw ilustracji, ułatwiających jego wykonanie. Znajdziesz tu też zestawy ćwiczeń, sprawdzające postępy w szkoleniu.

Konie uczą się cały czas. Wszystko, co robisz z koniem, czegoś go uczy. Za każdym razem, gdy przebywasz za swoim wierzchowcem, a nie jeździsz na nim - szkolisz go z ziemi. Prawdopodobnie nie traktujesz jako lekcji karmienia konia, zakładania mu kantara albo wyprowadzania go na pastwisko. Jednak możesz być pewien, że w trakcie tych czyn­ności wyrabia sobie pewne nawyki, zarówno dobre, jak i złe.

Głównym celem szkolenia z ziemi jest wypraco­wanie u konia szacunku, zaufania i chęci współ­pracy. Ważne są także obiektywne, mierzalne efekty poszczególnych ćwiczeń. Zawsze jednak należy przede wszystkim mieć na uwadze wspo­mniany wyżej subiektywny cel główny. Trzeba myśleć w równym stopniu o wyrazie pyska konia i jego nastawieniu do pracy, co o mechanice wyko­nywanych przez niego ruchów. Jeśli koń wykazuje szacunek, zaufanie i chęci - aspekt fizyczny przyj­dzie sam.

Szkolenie z ziemi jest cenne z wielu powodów.

Po pierwsze, stanowi część progresywnej edu­kacji konia, która sprawi, że stanie się godnym zaufania i wszechstronnie wyszkolonym wierz­chowcem. Gruntowny program szkolenia z ziemi będzie dla was obojga podstawą do stworzenia dobrej współpracy.

Bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną zarówno dla ciebie, jak i twojego konia. Uporządkowany program szkolenia z ziemi sprawi, że wasze lek­cje będą się posuwać naprzód gładko i spokojnie. Zacznij od uczenia konia prostych rzeczy. Wyma­gaj, by wykonywał je dobrze. Następnie stop­niowo zwiększaj stopnień trudności. Dzięki temu nigdy konia nie wystraszysz, nieprzyjemnie nie zaskoczysz albo nie wdasz się w walkę z nim. Uła­twiasz mu osiągnięcie sukcesu, dzięki czemu bez problemu przyswoi sobie kolejne lekcje. Rzadko będą się wam zdarzać nieszczęśliwe wypadki, gwałtowne reakcje, wynikające z gniewu lub stra­chu. Będziecie bezpiecznie posuwać się naprzód, budując pewność siebie konia. Prawidłowe szkolenie z ziemi płynnie przejdzie w szkolenie z siodła. Nawyki, jakie pomożesz swo­jemu koniowi wyrobić, zostaną mu na całe życie. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby nie robić nic na siłę. Nie spiesz się ani nie sądź, że szkolenie z ziemi nie ma znaczenia. Bądź cierpliwy, żeby pomóc twojemu koniowi stać się cierpliwym.

Wiele ćwiczeń z ziemi wyrabia giętkość, rów­nowagę i koordynację mięśniową. Można je więc uznać po części za gimnastykę, a po części za taniec. Stanowią cenne narzędzie, służące do roz­woju fizycznego i treningu kondycyjnego, a także pełen gracji sposób wspólnej pracy na ziemi.

Zastosowanie usystematyzowanego schematu w szkoleniu zwierzęcia jest równie rozsądne i godne zaufania, jak w przypadku edukacji dzieci. W przypadku problemów system pozwala wrócić do poprzednich lekcji. Szkolenie z ziemi umożliwia też kontynuowanie treningu konia w okresach, gdy nie będziesz mógł na niego wsiadać.

Ponieważ praca z ziemi jest tak kluczowym ele­mentem w całościowym programie szkolenia konia, konieczne jest, aby jeździec przykładał się do niej, skupiał się na celu, jasno i precyzyjnie wykorzy­stywał mowę ciała, pomoce i własne nastawienie.