Architektura krajobrazu część 6. Rośliny ozdobne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Piotr Latocha
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2017
  • Liczba stron : 326
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-65782-12-0
  • egz.
  • 56,90 zł

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu została opracowana aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania.

Część szósta podręcznika Architektura krajobrazu przeznaczona jest dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz wszystkich osób zajmujących się architekturą kraj­obrazu. Został on opracowany w taki sposób, aby nauczyć rozpoznawania poszczegól­nych roślin oraz zapoznać z ich wymaganiami, walorami dekoracyjnymi i możliwościami zastosowania. Służy temu przede wszystkim czytelny schemat opisów morfologicznych, bogaty materiał fotograficzny i ważne informacje praktyczne. Wszystkie rośliny, ze wzglę­dów dydaktycznych, zostały przedstawione w dwóch grupach - nagozalążkowe i okrytozalążkowe. Wewnątrz każdej z grup podzielono je rodzinami i rodzajami, a wewnątrz rodzajów - gatunkami uporządkowanymi alfabetycznie (wg nomenklatury łacińskiej). Niekiedy wewnątrz rodzajów zastosowano dodatkowy podział praktyczny, który ma uła­twić naukę.

Umiejętność właściwego projektowania obiektów zieleni zależy od dobrej znajomości morfologii i wymagań roślin. W naszej strefie klimatycznej możemy uprawiać ogromną ilość roślin drzewiastych. Różnią się one od siebie wyglądem (pokrojem, walorami deko­racyjnymi), szybkością wzrostu, wymaganiami siedliskowymi oraz stopniem odporności na różne czynniki (susza bądź nadmiar wilgoci, upały lub mrozy zimą oraz różne zanie­czyszczenia powietrza i gleby). Dlatego dokładna znajomość morfologii i wymagań roślin jest podstawą do właściwego tworzenia kompozycji roślinnych w różnych warunkach sie­dliskowych oraz dobrego planowania przyszłych zabiegów pielęgnacyjnych.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik architektury krajobrazu’ w zakresie kwalifikacji: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu i R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.

 

W treści

Wprowadzenie do dendrologii

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa i krzewy liściaste