Architektura krajobrazu część 9. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja elementów małej architektury ogrodowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Edyta Gadomska, Krzysztof Gadomski
  • Wydawca, rok wydania: VIRIDIA, 2020
  • Liczba stron : 376
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • egz.
  • 64,00 zł

W projektowaniu terenów zieleni oprócz ukształtowania powierzchni oraz nasadzeń roślinnych ważną część zajmują komunikacja i uzupełniające elementy małej architektu­ry. Wyposażenie danego obiektu w tego rodzaju elementy uzależnione jest od jego funk­cji i przeznaczenia. Inne elementy architektoniczne będą bowiem występowały na placu zabaw, inne na boisku sportowym, a jeszcze inne w ogrodzie przydomowym, parku czy na przyulicznym skwerze. W procesie projektowania niezbędna jest znajomość podsta­wowych zasad budowy i konstrukcji elementów małej architektury, tak aby ich wykonanie zapewniało funkcjonalność, trwałość i bezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników.

 

W części 9. podręcznika Architektura krajobrazu zapoznamy się z zasadami projekto­wania oraz budowy i konstrukcji różnych rodzajów podpór dla pnączy, ogrodzeń, ozdob­nych zbiorników wodnych, mostków, kładek i pomostów, tarasów, zielonych dachów oraz takich elementów wyposażenia terenów zieleni, jak: ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, oświetlenie, instalacje nawadniające, urządzenia przeznaczone na place zabaw dla dzieci. Nie zabraknie również informacji związanych z konserwacją i na­prawą nawierzchni dróg oraz elementów małej architektury ogrodowej.

 

Spis treści

ROZDZIAŁ I - ZASADY KOMPOZYCJI ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU

Konstrukcje wspierające dla pnączy

Funkcje konstrukcji wspierających dla pnączy

Rodzaje konstrukcji wspierających dla pnączy

Zasady kompozycji konstrukcji wspierających dla pnączy w architekturze krajobrazu

Etapy projektowania koncepcyjnego konstrukcji wspierających dla pnączy

Ogrodzenia

Funkcje ogrodzeń

Rodzaje ogrodzeń

Zasady kompozycji ogrodzeń

Etapy projektowania koncepcyjnego ogrodzeń

Układ wód i elementy wodne w architekturze krajobrazu

Funkcje elementów wodnych w terenach zieleni

Klasyfikacja elementów wodnych w terenach zieleni

Formy układów wodnych występujących w architekturze krajobrazu

Zasady kompozycji zbiorników i elementów wodnych w terenach zieleni

Etapy projektowania koncepcyjnego elementów wodnych

Elementy wyposażenia terenów zieleni

Ławki

Oświetlenie

Etapy projektowania koncepcyjnego elementów wyposażenia

ROZDZIAŁ II - ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY OGRODOWEJ: KONSTRUKCJE WSPIERAJĄCE DLA PNĄCZY, OGRODZENIA, ZBIORNIKI WODNE, MOSTKI, KŁADKI, POMOSTY, TARASY

Konstrukcje wspierające dla pnączy

Wiadomości wstępne

Podpory montowane na elewacji budynku

Konstrukcje dla pojedynczych roślin

Trejaże

Trejaże o konstrukcji metalowej

Trejaże o konstrukcji drewnianej

Trejaże o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi

Trejaże o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi

Trejaże o konstrukcji murowanej i betonowej z elementami metalowymi

Pergole

Pergole o konstrukcji metalowej

Pergole o konstrukcji drewnianej

Pergole o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi

Pergole o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi

Pergole o konstrukcji murowanej i betonowej z elementami metalowymi

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji wspierających dla pnączy

Projekt pergoli

Ogrodzenia

Wiadomości wstępne

Ogrodzenia murowane z wypełnieniem drewnianym lub metalowym

Ogrodzenia betonowe z wypełnieniem drewnianym lub metalowym

Ogrodzenia drewniane            

Ogrodzenia metalowe

Ogrodzenia z elementów prefabrykowanych                 

Bramy i furtki              

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji ogrodzeń

Projekt ogrodzenia

Ozdobne zbiorniki wodne

Wiadomości wstępne

Erozja gleby i metody zabezpieczania terenów zieleni przed jej skutkami

Rodzaje erozji             

Metody zabezpieczania terenu przed erozją

Zbiorniki wodne naturalne         

Sposoby zabezpieczania dna i brzegów zbiorników wodnych naturalnych

Systemy przelewowe w zbiornikach wodnych naturalnych

Zbiorniki wodne sztuczne

Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z naturalnych materiałów uszczelniających 

Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z materiałów powłokowych

Zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych

Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych

Instalacje w zbiornikach wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych

Zbiorniki wodne wykonane z betonu

Wykonanie brzegów i dna w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej

Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej       

Instalacje w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej

Zbiorniki wodne prefabrykowane wykonane z laminatu

Poidełka i małe wodotryski

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji ozdobnych zbiorników wodnych

Projekt ozdobnego zbiornika wodnego o konstrukcji betonowej 

Mosty, kładki, pomosty

Wiadomości wstępne

Mosty i kładki

Pomosty

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji mostkow, kładek i pomostów

Tarasy

Wiadomości wstępne   

Tarasy wykonane bezpośrednio na gruncie       

Tarasy o drewnianej konstrukcji szkieletowej    

Tarasy o metalowej konstrukcji szkieletowej      

Tarasy o nawierzchni betonowej          

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania konstrukcji tarasów   

Projekt tarasu drewnianego      

ROZDZIAŁ III - INNE ELEMENTY WYPOSA ŻENIĄ TERENÓW ZIELENI        

Wiadomości wstępne   

Ławki ogrodowe          

Ławki drewniane          

Ławki kamienne           

Ławki metalowe           

Ławki o konstrukcji metalowej z siedziskiem wykonanym z drewna        

Ławki o konstrukcji murowanej z siedziskiem wykonanym z drewna       

Ławki o konstrukcji betonowej z siedziskiem wykonanym z drewna        

Siedziska o różnej konstrukcji montowane na murkach  

Tablice informacyjne    

Kosze na śmieci          

Słupki  

Stojaki na rowery         

Projekt ławki ogrodowej

ROZDZIAŁ IV - URZĄDZENIA OGRODOWE PRZYJAZNE DLA PTAKÓW      

ROZDZIAŁ V - OŚWIETLENIE PARKÓW I OGRODÓW           

ROZDZIAŁ VI - SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA       

ROZDZIAŁ VII - SYSTEMY ZIELONYCH DACHÓW     

ROZDZIAŁ VIII - ZASADY STOSOWANIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA PLACACH ZABAW DLA DZIECI   

Wiadomości wstępne   

Nawierzchnie na placach zabaw           

Urządzenia zabawowe  

Projekt piaskownicy     

ROZDZIAŁ IX - KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

BIBLIOGRAFIA