Atlas chorób drzew owocowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2016
  • Liczba stron : 113
  • Oprawa i wymiary: twarda, 250 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-944529-7-1
  • egz.
  • 44,90 zł

Atlas chorób drzew owocowych zawiera podstawowe informacje o 52 chorobach infekcyjnych występujących w Polsce lub jeszcze u nas niewykrytych ale stanowiących zagrożenie dla rodzimych sadów.

Atlas chorób drzew owocowych zawiera podstawowe informacje o 52 chorobach infekcyjnych występujących w Polsce lub jeszcze u nas niewykrytych ale stanowiących zagrożenie dla rodzimych sadów. Poszczególnym gatunkom drzew owocowych przyporządkowano występujące na nich choroby - z zachowaniem kolejności alfabetycznej we­dług ich nazw. Obok nazwy danej choroby w języku polskim podano jej odpowiednik w języku angielskim. Osobny rozdział poświęcono chorobom występującym na różnych gatunkach drzew owocowych. Opisy poszczególnych chorób składają się z następujących części: występowanie i szkodliwość, objawy, źródło infek­cji i rozwój choroby, czynniki sprzyjające rozwojowi choroby, terminy i sposób monitorowania oraz ochrona. Opisy wzbogaca dokumentacja fotograficzna przedstawiająca najważniejsze objawy danej choroby. W części dotyczącej ochrony nie zamieszczono wykazu wykorzystywanych w niej środków chemicznych, ponieważ ich asortyment często się zmienia. Niemal rokrocznie wygasa zezwolenie na stosowanie niektórych spośród nich, a rejestrowane są nowe. Tam, gdzie było to możliwe, podaliśmy jedynie grupy stosowanych środków chemicznych. Również szczegółowe programy ochrony podlegają różnym modyfikacjom i aktualizacji, co jest związane m.in. z wynikami prowadzonych badań.

Choroby drzew owocowych powodowane przez grzyby, bakterie, fitoplazmy, wirusy i wiroidy są jednymi z najważniejszych czynników wpływających na produkcję sadowniczą. Występując na różnych organach części nadziemnej i systemu korzeniowego drzew, pogarszają ich stan zdrowotny i mogą doprowadzić do zamierania. Spośród co najmniej kilkudziesięciu poznanych sprawców tych chorób niektóre, na przykład wirusy czy wiele gatunków bakterii, są biotrofami (pasożytami bezwzględnymi), co oznacza, że bytują tylko na żywej tkance rośliny-gospodarza. Inne, w większości grzyby, mogą żyć zarówno na żywych, jak i zamarłych roślinach, a także na innych podłożach pokarmowych (pasożyty okolicznościowe).

Spis treści

Choroby jabłoni

Drobna plamistość liści jabłoni; Mączniak jabłoni; Mozaika jabłoni; Odśrodkowe gnicie jabłek; Parch jabłoni; Proliferacja jabłoni; Rak bakteryjny drzew owocowych; Szara pleśń jabłek;

Zgorzel kory jabłoni; Żłobkowatość pnia jabłoni

Choroby gruszy

Biała plamistość liści gruszy; Parch gruszy; Rak bakteryjny drzew owocowych; Rdza gruszy; Zamieranie gruszy

Choroby śliwy

Czerwona plamistość liści śliwy; Rdza śliwy; Torbiel śliwek

Choroby brzoskwini

Kędzierzawość liści brzoskwini; Mączniak prawdziwy brzoskwini; Parch brzoskwini

Choroby orzecha włoskiego i leszczyny

Antraknoza orzecha włoskiego; Bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego; Bakteryjna zgorzel leszczyny; Monilioza leszczyny

Choroby różnych gatunków drzew owocowych

Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych; Brudna plamistość jabłek i gruszek; Chlorotyczna plamistość liści jabłoni i mozaiko pierścieniowa gruszy; Zaraza ogniowa; Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia drzew owocowych; Bakteryjna plamistość drzew pestkowych; Brunatna zgnilizna drzew pestkowych; Drobna plamistość liści drzew pestkowych; Dziurkowatość liści drzew pestkowych; Gorzka zgnilizna wiśni; Karłowatość śliwy, żółtaczka wiśni; Leukostomoza drzew pestkowych; Nekrotyczna pierścieniowa plamistość drzew pestkowych; Ospowatość śliwy (szarka); Rak bakteryjny drzew owocowych; (na drzewach pestkowych); Guzowatość korzeni drzew owocowych; Jamkowatość pnia jabłoni, żółtaczka nerwów gruszy i kamienistość miąższu gruszek; Rak drzew owocowych; Srebrzystość liści; Wertycylioza drzew owocowych

Choroby przechowalnicze

Antraknoza jabłek i gruszek; Brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych; Gorzka zgnilizna jabłek i gruszek; Miękka zgnilizna jabłek i gruszek; Mokra zgnilizna jabłek i gruszek (sina zgnilizna); Parch przechowałniczy jabłek i gruszek; Szara pleśń jabłek i gruszek