Technik architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego Zeszyt 1

Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Książka zawiera przykładowe testy dla uczniów przygotowujących się do egzaminu w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Celem niniejszego zbioru zadań jest pomoc uczniom i słuchaczom kształcącym się w za­wodzie technik architektury krajobrazu w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Zbiór zawiera informacje o organizacji i przebiegu egzaminu oraz przykładowe zadania opracowa­ne zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Do zadań testowych (etap pisemny egzaminu) zamieszczono klucz poprawnych odpowiedzi. Do zadań obejmujących praktyczną część egzaminu zamieszczono przykładowe rozwiązania, a także wskazówki do sposobu rozwiązania zadania praktycznego.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego.

Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części, w których

należy rozwiązać:

• w części pierwszej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwa­lifikacji w danym zawodzie;

• w części drugiej - zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnie­niem i działalnością gospodarczą.

Etap praktyczny polega na opracowaniu projektu realizacji prac związanych z produkcją wskazanego wyrobu.


Spis treści:

Wstęp  4

1. Egzamin zawodowy (wyciąg z rozporządzenia MEN) 5

2. Standard wymagań egzaminacyjnych 16

3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu 19

4. Etap pisemny egzaminu zawodowego 20

Część pierwsza 20

Zestaw I 20

Zestaw II 28

Zestaw III 36

Zestaw IV 44

Część druga 52

Zestaw I 52

Zestaw II 56

Zestaw III 60

Zestaw IV 64

5. Odpowiedzi do etapu pisemnego egzaminu zawodowego 68

6. Etap praktyczny egzaminu zawodowego 74

Zadanie praktyczne I 74

Rozwiązanie zadania praktycznego I 81

Zadanie praktyczne II     86

Rozwiązanie zadania praktycznego II 93

Zadanie praktyczne III 98

Rozwiązanie zadania praktycznego III 106

Literatura 113

 

Tytuł

Technik architektury krajobrazu Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego

Autor

A. Maśka, A. Wieczorek

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2010

Liczba stron

114 

Wymiary

170 x 240 mm 

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61574-88-0