Uprawa kukurydzy cukrowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jadwiga Borowiak
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2015
  • Liczba stron : 92
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-61574-27-9

Zagadnienia dotyczące metod uprawy kukurydzy cukrowej, pielęgnacji plantacji oraz sposobów ochrony przed najgroźniejszymi szkodnikami i chorobami. wymagań klimatycznych i glebowych rośliny,

Autorka porusza w książce zagadnienia dotyczące wymagań klimatycznych i glebowych rośliny, metod jej uprawy, pielęgnacji plantacji oraz sposobów ochrony kukurydzy cukrowej przed najgroźniejszymi szkodnikami i chorobami.

W Polsce z roku na rok wzrasta powierzchnia uprawy kukurydzy cu­krowej. Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego nie informują o wielkości jej produkcji w naszym kraju. Według przedstawicieli firm nasiennych oraz danych szacunko­wych w 2012 roku kukurydza cukro­wa była uprawiana w Polsce na po­wierzchni około 6 tyś. ha. Gatunek ten jest uprawiany jako warzywo i zbiera­ny w fazie dojrzałości mlecznej lub mleczno-woskowej. Głównym odbior­cą kolb kukurydzy jest przemysł prze­twórczy, który konserwuje soczyste ziarno w puszkach oraz - w mniej­szym stopniu - produkuje mrożonki z samych ziaren lub całych kolb kuku­rydzy albo w połączeniu z innymi wa­rzywami (mieszanki warzywne). Co­raz większego znaczenia nabiera też produkcja kukurydzy na rynek świeży - do bezpośredniego spożycia w po­staci kolb gotowanych, surowych lub z grilla. Ziarno wyłuskane z kolb jest doskonałym komponentem do różne­go rodzaju sałatek. Rosnące zapotrzebowanie prze­twórstwa na kukurydzę cukrową skłania producentów do zwiększania areału uprawy oraz do wydłużania kampanii zbiorczej. Dynamicznie rozwija się również amatorska produk­cja kukurydzy cukrowej w ogrodach przydomowych i działkowych, na własne spożycie.

Wstęp

Wartości odżywcze i lecznicze

Pochodzenie i systematyka

Opis botaniczny

Charakterystyka odmian

Wymagania klimatyczne

Wymagania glebowe

Stanowisko w zmianowaniu, płodozmian

Uprawa gleby

Wymagania pokarmowe

Wymagania nawozowe

Nawożenie organiczne

Nawożenie mineralne

Wapnowanie

Nawożenie azotem

Nawożenie fosforem

Nawożenie potasem

Nawożenie magnezem

Nawożenie mikroelementami

Metody uprawy

Uprawa z siewu

Uprawa z rozsady

Podłoże do produkcji rozsady

Miejsce przygotowania rozsady

Siew nasion

Produkcja rozsady w wielodoniczkach

Sadzenie rozsady

Uprawa przyspieszona 

Zabiegi pielęgnacyjne

Zwalczanie chwastów

Mechaniczne zwalczanie chwastów

Chemiczne zwalczanie chwastów

Nawożenie pogłówne

Nawożenie dolistne

Nawadnianie plantacji

Integrowana ochrona roślin w uprawie kukurydzy cukrowej

Choroby i szkodniki kukurydzy cukrowej

Ochrona plantacji przed chorobami

Najgroźniejsze choroby

Ochrona plantacji przed szkodnikami

Najgroźniejsze szkodniki i metody ich zwalczania

Zbiór kolb, przygotowanie do sprzedaży

Przechowywanie kolb

Literatura