Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej - kwalifikacja T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik-Wlaźlak, Maria Majewska
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2016
  • Liczba stron : 76
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-944529-2-6

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Zbiór zadań przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej 515203, zarówno dla uczniów szkół, jak i słuchaczy kursów kwalifikacyjnych. Opracowanie jest zgodne z obowiązującą podstawą programową i uwzględnia wszystkie efekty kształcenia w zakresie kwalifikacji T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

Zbiór zawiera:

- trzy zestawy po 40 zadań pisemnych z kluczami poprawnych odpowiedzi. Test pisemny obejmuje zagadnienia z zakresu przygotowania, sprzedaży, realizowania oraz rozliczania imprez i usług turystycznych;

- trzy zadania praktyczne z rozwiązaniami. Tematyka zadań dotyczy organizacji wyjazdu motywacyjnego, wycieczki objazdowej i wczasów rodzinnych.

Zadania zróżnicowano pod względem stopnia trudności.

Mamy nadzieję, że opracowanie ułatwi przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego

kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej w zakresie kwalifikacji T.7.