Inżynieria środowiska

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Omówienie w sposób ogólny zagadnień dotyczących gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków, a przede wszystkim omówienie rodzajów wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz stosowanych materiałów i technologii wykonywania tych instalacji stanowią treść tej książki. ...

56,90 zł
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w małych elektrociepłowniach

Książka zawiera zwięzłe, przystępne omówienie problemów techniczno-ekonomicznych związanych z eksploatacją małych elektrociepłowni...

23,90 zł
Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

Wodociągi i kanalizacja zewnętrzna

Wiadomości zebrane w książce dotyczą materiałów, technologii i sprzętu stosowanych w budowie wodociągów i kanalizacji zewnętrznej oraz zasad ich racjonalnej i bezpiecznej eksploatacji....

54,90 zł