Choroby Truskawki

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Karolina Felczak-Konarska
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2021
  • Liczba stron : 128
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-64729-92-8
  • egz.
  • 25,00 zł

Książka autorstwa Karoliny Felczak-Konarskiej stanowi kompendium wiedzy na temat patogenów występujących w uprawie truskawki, ich biologii i sposobów ograniczania ich szkodliwości, przy użyciu dostępnych metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych. Pozycja prezentuje choroby powszechnie znane i powodujące duże straty gospodarcze (m.in. szarą pleśń, antraknozę truskawki, skórzastą zgniliznę owoców truskawki, białą plamistość liści truskawki, czerwoną plamistość liści truskawki, bakteryjną kanciastą plamistość liści truskawki, mączniaka prawdziwego truskawki, czerwoną zgniliznę korzeni truskawki, wertycyliozę, fuzariozy). Zawiera także informacje o tych, które stają się coraz większym zagrożeniem na plantacjach (jak np. fitoplazmy, brunatna zgnilizna owoców truskawki, twarda zgnilizna owoców truskawki). Publikacja, opatrzona wieloma fotografiami jest doskonałym przewodnikiem ułatwiającym plantatorom postawienie trafnej diagnozy na podstawie obserwowanych zmian na roślinach. W opracowaniu zawarte zostały wskazówki dotyczące diagnostyki, monitoringu i sygnalizacji zagrożeń chorobowych oraz wzmianki na temat przyczyn zachorowalności roślin i czynników stresowych.

 

Choroby truskawki powodowane przez różne patogeny są jednymi z najważniejszych czynników ograniczających produkcję oraz mają bezpośredni wpływ na jakość i ilość uzyskiwanego plonu.

Mimo stale udoskonalanych programów ochrony, nadal odnotowywane są problemy związane ze skutecznością zwalczania sprawców chorób. Jest to zdeterminowane zmiennością patogenów, pojawianiem się ras odpornych na stosowane substancje czynne oraz zmianami warunków klimatycznych, które istotnie wpływają na rozwój agrofagów. Jednym z podstawowych elementów skutecznej i prawidłowej ochrony jest diagnostyka chorób, oparta na właściwym i wczesnym rozpoznaniu czynnika infekcyjnego. Obserwacje połowę oraz wnikliwa analiza patogenów umożliwiły mi stworzenie bazy dokumentacji zdjęciowej. Kilkuletnie obserwacje, potwierdzają, że prawidłowa diagnostyka stanowi klucz do sukcesu w ochronie. Niebagatelne znaczenie w identyfikacji patogenów ma znajomość ich biologii oraz wiedza o dostępnych rozwiązaniach diagnostycznych i możliwościach ochrony.

Wiele chorób można rozpoznać na podstawie charakterystycznych objawów oraz oznak etiologicznych, ale co w przypadku kiedy symptomy są niejednoznaczne? Łatwo wtedy popełnić błąd, który skutkować może poważnymi konsekwencjami, zarówno ekonomicznymi, jak i technologicznymi. Identyfikacja niektórych patogenów tylko w oparciu o tradycyjne metody diagnostyczne, bazujące na obserwacjach objawów - nie jest możliwa. Czasami potrzebna jest szczegółowa analiza laboratoryjna z uwzględnieniem izolacji, hodowli na pożywce czy wykorzystania metod molekularnych.

W niniejszej publikacji szczegółowo omówione zostały objawy poszczególnych chorób oraz warunki rozwoju sprawców infekcji; przede wszystkim jednak wyczerpująco opracowany został temat dotyczący kwestii diagnostycznych, czyli m.in. sposobów rozróżnienia i określenia czynników infekcyjnych wraz z podaniem wskazówek jak uniknąć błędów. Układ opisywanych chorób nie jest przypadkowy. Zostały one pogrupowane według podziału na zasiedlane przez patogeny tkanki roślinne oraz zgodnie z częstotliwością (w skali malejącej) występowania na plantacjach.

Publikacja dedykowana jest szerokiemu gronu odbiorców, przede wszystkim zaś producentom owoców i materiału rozmnożeniowego truskawki oraz doradcom. Materiał jest efektem mojej wieloletniej pracy związanej z patogenami w uprawie truskawki.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki, a przede wszystkim mojemu mężowi Hubertowi.

Z życzeniami owocnej lektury

Karolina Felczak-Konarska

 

Spis treści

Wstęp

Diagnostyka chorób roślin

Monitoring zagrożeń na plantacji truskawek

Sygnalizacja chorób na plantacji

Przyczyny chorób roślin truskawki

Choroby truskawki w różnych systemach uprawy

Choroby truskawki - podział

Szara pleśń

Antraknoza truskawki

Skórzasta zgnilizna owoców i zgnilizna korony truskawki

Mokra zgnilizna truskawki

Zgnilizna owoców i plamistość liści truskawki oraz zgnilizna korzeni truskawki

Brunatna zgnilizna owoców truskawki

Twarda zgnilizna owoców truskawki

Choroby truskawki typu plamistości liści

Biała plamistość liści truskawki

Czerwona plamistość liści truskawki

Męczniak prawdziwy truskawki  Bakteryjna kanciasta plamistość liści truskawki

Śluzówce właściwe

Zamieranie liści truskawki

Zgnilizna ogonków liściowych truskawki

Fitoplazmatyczna żółtaczka astra na truskawce

Zielenienie płatków truskawki

Zgnilizna korzeni i korony truskawki

Wertycylioza truskawki

Fuzarioza truskawki

Fuzaryjne więdnięcie truskawki

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki

Czarna zgnilizna korzeni truskawki

Zapobieganie chorobom odglebowym - zalecenia ogólne

Deficyty pokarmowe roślin

Skala BBCH oraz fazy rozwojowe roślin truskawki