Hodowla i użytkowanie bydła

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: red. Z. Litwińczuk, T. Szulc
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2005
  • Liczba stron : 412
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 240 mm
  • ISBN: 83-09-01794-4

Książka opisuje rasy bydła, pokrój bydła i jego ocenę, użytkowanie mleczne i mięsne, rozród bydła oraz wychów cieląt.

 

Są to ostatnie egzemplarze poekspozycyjne - stan książek nie jest idealny.

Opracowany podręcznik napisany został przez zespół autorów reprezentujących główne ośrodki akademickie kształcące studentów w zakresie zootechniki (hodowli zwierząt). Stanowi on nowe, oryginalne opracowanie najważniejszych zagadnień z dziedziny cho­wu, hodowli i użytkowania bydła.

W 14 rozdziałach omówiono całość problematyki przekazywanej studentom w ramach przedmiotu „Hodowla i użytkowanie bydła", Przedstawiono znaczenie gospo­darcze tego gatunku zwierząt, jego pochodzenie, systematykę i szczegółową charak­terystykę współczesnych ras bydła, metody oceny pokroju. Ważną częścią tego podręczni­ka są rozdziały dotyczące rozrodu bydła (z wykorzystaniem biotechnik), organizacji pracy hodowlanej, wychowu cieląt, żywienia bydła, w tym głównie krów mlecznych, uwzględniające najnowsze wprowadzane w tym zakresie technologie. Obok wiadomości podstawowych podanych zostało wiele informacji szczegółowych, przydatnych bezpośrednio w praktyce hodowlanej i stanowiących istotną część w programie naucza­nia na akademiach rolniczych. Przedstawiono również behawior bydła w świetle euro­pejskich standardów dobrostanu, metody oceny jakości produktów uzyskiwanych od tych zwierząt (uwzględniające normy Unii Europejskiej) oraz aktualną strukturę organi­zacji i zarządzania hodowlą bydła w kraju.

Książka ta przeznaczona jest dla studentów akademii rolniczych, zootechników, lekarzy weterynarii, hodowców i producentów mleka, a także wszystkich tych, którzy z racji wykonywania zawodu mają kontakt z bydłem i chcą pogłębić swoją wiedzę.

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ograniczoną objętość książki nie mogliśmy wyczerpująco omówić wielu zagadnień. Zamieszczone piśmiennictwo powinno jednak umożliwić Czytelnikowi dotarcie do literatury źródłowej i uzupełniającej, dostarczając więcej wiedzy na interesujące tematy.

Zaprezentowane w podręczniku firmy i organizacje, ściśle związane z hodowlą bydła oraz produkcją mleka i mięsa wołowego, ułatwią osobom zainteresowanym nawiązanie bezpośredniego kontaktu.