Liściaste krzewy ozdobne część 1

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Mieczysław Czekalski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2005
  • Liczba stron : 220
  • Oprawa i wymiary: twarda, 160 x 230 mm
  • ISBN: 83-09-01789-8
  • egz.
  • 30,00 zł

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych

 

 

Książka zawiera kompletny zakres wiado­mości dotyczących liściastych gatunków krzewów ozdobnych, przydatnych do upra­wy w Polsce.

Mogą one być wykorzystane w rozmaity sposób. Oprócz gatunków pod­stawowych opisano także liczne mało roz­powszechnione, uprawiane do tej pory tyl­ko w ogrodach botanicznych i arboretach, które wykazują pozytywną adaptację w na­szych warunkach przyrodniczych. Zasługu­ją na poznanie i wprowadzenie do rodzimej produkcji szkółkarskiej. Znane są natomiast w wielu krajach należących do Unii Europej­skiej. Książka ta może służyć także jako pod­ręcznik studentom Wydziałów Ogrodni­czych Akademii Rolniczych w Polsce oraz wszystkim zainteresowanym krzewami ozdobnymi, np. projektantom ogrodów, spe­cjalistom z zakresu urządzania i pielęgna­cji terenów zieleni, szkółkarzom oraz pro­ducentom zamierzającym rozwinąć upra­wy specjalistyczne, na zieleń i kwiaty cię­te, łącznie z pędzeniem i przyspieszaniem kwitnienia. Wprowadzenie do jej treści ga­tunków rzadkich ma ułatwić absolwentom Wydziałów Ogrodniczych kontakt z europej­skim asortymentem krzewów ozdobnych, co może się okazać korzystne dla ich przy­szłej pracy zawodowej w kraju i ewentualnie zagranicą. Szkoła wyższa typu akademickie­go zobowiązana jest bowiem do kształcenia dla przyszłości!

Ze względu na zbyt dużą objętość publi­kację podzielono na dwie części. W tej czę­ści - pierwszej, opisano krzewy liściaste o liściach opadających na zimę oraz azalie i różaneczniki zawsze zielone, a w drugiej krzewy o liściach zawsze zielonych, pnącza, krzewy mało znane i rzadko uprawiane oraz uprawiane w pojemnikach do dekoracji wnętrz.

Liczba krzewów ozdobnych, zwłaszcza ich odmian zwiększa się szybko, dlatego każ­de opracowanie zwarte o nich musi być co pewien czas uzupełnione. Do napisania książki posłużyły liczne selektywnie wy­brane publikacje, ale w znacznym stopniu ma ona charakter autorski, wykorzystują­cy czterdziestoletnie doświadczenie prak­tyczne, badawcze i dydaktyczne niżej pod­pisanego.

Spis treści:

PRZEDMOWA

WPROWADZENIE

DOBÓR KRZEWÓW OZDOBNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW I SPOSOBU ICH WYKORZYSTANIA

Krzewy o liściach opadających przed na­dejściem zimy

Pnącza

Krzewy i krzewinki zawsze zielone

Krzewy mało znane i rzadko uprawiane

Krzewy w pojemnikach do dekoracji wnętrz

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD KRZEWY, KUPNO, SADZENIE I PIELĘGNOWANIE

Krzewy o liściach opadających przed na­dejściem zimy

Pnącza

Krzewy i krzewinki zawsze zielone

Krzewy mało znane i rzadko uprawiane

Krzewy w pojemnikach do dekoracji wnętrz

ZASADY CIĘCIA KRZEWÓW OZDOBNYCH

ZASADY PĘDZENIA I PRZYSPIESZANIA KWITNIENIA ROŚUN OZDOBNYCH

PĘDZENIE I PRZYSPIESZANIE KWITNIENIA WYBRANYCH KRZEWÓW OZDOBNYCH

ZARYS UPRAWY KRZEWÓW DO PRZYSPIESZANIA KWITNIENIA ŚCIĘTYCH GAŁĘZI

PĘDZENIE I PRZYSPIESZANIE KWITNIENIA ŚCIĘTYCH GAŁĘZI

OPISY ZALECANYCH GATUNKÓW I ODMIAN

LITERATURA

SKOROWIDZ

INDEX

Tytuł

Liściaste krzewy ozdobne. Część 1

Autor

Mieczysław Czekalski

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2005

Liczba stron

220

Wymiary

160 x 230 mm

Okładka

twarda

ISBN

83-09-01789-8