Liściaste krzewy ozdobne część 2

  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Mieczysław Czekalski
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2006
  • Liczba stron : 200
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 83-09-01790-1
  • egz.
  • 30,00 zł

W książce opisano najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania.

Oddajemy do rąk Czytelników drugą część opracowania poświęconego liściastym krzewom ozdobnym, z powo­dzeniem uprawianym w Polsce. Opisano tutaj najpięk­niejsze gatunki i odmiany pnączy (między innymi powojniki, wiciokrzewy, bluszcze, czy aktinidie, które dostar­czają także jadalnych owoców). W opisie każdej rośliny uwzględniono jej właściwości biologiczne, wymagania gle­bowe i klimatyczne, a przede wszystkim propozycje jej prak­tycznego zastosowania.

Sporo miejsca poświęcono krzewom i krzewinkom zawsze zielonym, zdobiącym ogrody przez cały rok, oraz gatunkom mało znanym i rzadko uprawianym, poszukiwanym nie tylko przez amatorów, ale i szkółkarzy. Niektóre krzewy można tak­że uprawiać w pojemnikach, wykorzystując do dekoracji wnętrz.

Przekazujemy drugą część książki poświe­coną liściastym krzewom ozdobnym, przy­datnym do uprawy w Polsce. Opisano w niej najpiękniejsze gatunki i odmiany pnączy, z uwzględnieniem właściwości biologicz­nych, w tym sposobów wspinania się po podporach oraz praktyczne aspekty ich sto­sowania. Niektóre gatunki pnączy oprócz walorów zdobniczych dostarczają także ja­dalnych owoców, np. aktinidie.

Najobszerniej prezentuję róźnobarwnie kwitnące powojniki, a wśród nich również odmiany polskich hodowców.

Pokaźną objętość zajmują krzewy zawsze zielone, zdobiące ogrody i inne obiekty w ciągu całego roku. Są wśród nich gatun­ki u nas już znane i uprawiane oraz mało rozpowszechnione, ale ze względu na swe walory dekoracyjne zasługujące na wprowa­dzenie do produkcji szkółkarskiej, a na­stępnie wykorzystanie na terenach ziele­ni. Wiele krzewów zawsze zielonych ze względu na trwałe ulistnienie służy do aran­żacji rozmaitych kompozycji kwiatowych, jako tzw. zieleń cięta.

W obszernym rozdziale omówiono krzewy mało znane i rzadko uprawiane, zasługują­ce na przybliżenie polskiemu Czytelnikowi, zwłaszcza młodzieży ogrodniczej, która za­pewne już w niedalekiej przyszłości zacznie je wprowadzać do uprawy z większą śmiało­ścią, aniżeli dzieje się to obecnie. Zastoso­wanie mogą mieć rozmaite. Zwrócono także uwagę na gatunki rodzi­me zasługujące na wykorzystanie w ogrod­nictwie ozdobnym.

Wreszcie ostatni rozdział mówi o wybra­nych krzewach ozdobnych odpowiednich do uprawy w pojemnikach z przeznacze­niem do dekoracji wnętrz.

Spis treści

PRZEDMOWA

PNĄCZA

Właściwości biologiczne pnączy

Praktyczne aspekty stosowania pnączy

KRZEWY I KRZEWINH ZAWSZE ZIELONE

Właściwości krzewów zawsze zielonych

KRZEWY MAŁO ZNANE I RZADKO UPRAWIANE

KRZEWY W POJEMNIKACH DO DEKORACJI WNĘTRZ

LITERATURA

SKOROWIDZ

INDEX

 

Tytuł

Liściaste krzewy ozdobne – pnącza, krzewy zawsze zielone, rośliny mało znane i w pojemnikach do dekoracji wnętrz

Autor

M. Czekalski

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2006

Liczba stron

200

Wymiary

165 x 235mm

Okładka

twarda

ISBN

83-09-01790-1