Mechanizacja rolnictwa część 1

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Aleksander Lisowski
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2008
  • Liczba stron : 274
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-89211-84-2
Podręcznik Mechanizacja rolnictwa przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik (technika i szkoły policealne),

Podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik (technika i szkoły policealne), dopuszczony do użytku szkolnego. Numer dopuszczenia: 32/2008.

Spis treści

1. Istota mechanizacji rolnictwa 

1.1. Znaczenie mechanizacji w rolnictwie 

1.2. Podstawowe pojęcia i określenia    

1.3. Klasyfikacja sprzętu rolniczego      

Pytania kontrolne i zadania do wykonania

2. Podstawy techniki    

2.1. Materiały metalowe i niemetalowe oraz zjawisko korozji       

2.1.1. Stal                

2.1.2. Staliwo        

2.1.3. Żeliwo                 

2.1.4. Metale nieżelazne i ich stopy              

2.1.5. Inne materiały                 

2.1.6. Wpływ korozji na trwałość różnych elementów sprzętu rolniczego 

2.1.7. Sposoby zabezpieczania metali i ich stopów przed korozją           

Pytania kontrolne i zadania do wykonania

2.2. Rysunek techniczny

2.2.1. Podstawowe zasady wykonywania rysunku technicznego i pismo ry­sunkowe

2.2.2. Zasady rzutowania i wybrane elementy rysunku technicznego

2.2.3. Uproszczenia rysunkowe i rysunki schematyczne

2.2.4. Programy komputerowe do wspomagania projektowania    

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

2.3. Części maszyn i zjawisko tarcia     

2.3.1. Zjawisko tarcia i jego wpływ na pracę ciągników i maszyn rolniczych oraz sposoby ograniczania tarcia

2.3.2. Połączenia nierozłączne części maszyn i ocena ich wykonania    

2.3.3. Połączenia rozłączne części maszyn i sposoby ich zabezpieczeń

2.3.4. Części maszyn stosowane w układach napędowych maszyn rolniczych      

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

2.4. Maszynoznawstwo ogólne        

2.4.1. Charakterystyka parametrów maszyn      

2.4.2. Elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych       

2.4.3. Układy hydrauliczne i pneumatyczne       

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3. Mechanizacja prac w produkcji roślinnej

3.1. Narzędzia i maszyny uprawowe      

3.1.1. Pługi i inne narzędzia i maszyny  

3.1.2. Narzędzia i maszyny doprawiające

3.1.3. Aktywne maszyny uprawowe       

3.1.4. Zestawy uprawowe                                                

3.1.5. Zasady agregatowania narzędzi i maszyn uprawowych     

3.1.6. Konserwacja i przechowywanie narzędzi i maszyn uprawowych    

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.2. Maszyny do nawożenia organicznego i mineralnego

3.2.1. Rodzaje maszyn

3.2.2. Rozrzutniki obornika       

3.2.3. Pompy do gnojówki i gnojowicy 

3.2.4. Wozy asenizacyjne        

3.2.5. Rozsiewacze wapna i maszyny do nawozów mineralnych 

3.2.6. Ładowarki do nawozów    

3.2.7. Przygotowanie do pracy i obsługa maszyn do nawożenia organicz­nego i mineralnego        

3.2.8. Konserwacja i przechowywanie maszyn do nawożenia                 

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.3. Maszyny do siewu i sadzenia          

3.3.1. Siewniki uniwersalne do nasion                              

3.3.2. Siewniki specjalne i agregaty uprawowo-siewne         

3.3.3. Sadzarki do ziemniaków i rozsady                                  

3.3.4. Przygotowanie do pracy maszyn do siewu i sadzenia       

3.3.5. Konserwacja i przechowywanie maszyn do siewu i sadzenia         

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.4. Narzędzia i maszyny do pielęgnacji roślin      

3.4.1. Pielniki                                                       

3.4.2. Obsypniki           

3.4.3. Przygotowanie do pracy narzędzi i maszyn do pielęgnacji roślin    

3.4.4. Konserwacja i przechowywanie narzędzi i maszyn do pielęgnacji roślin     

Pytania kontrolne i zadania do wykonania  

3.5. Maszyny do ochrony roślin   

3.5.1. Opryskiwacze polowe i sadownicze                               

3.5.2. Przygotowanie do pracy maszyn do ochrony roślin       

3.5.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi maszyn

do ochrony roślin          

3.5.4. Konserwacja i przechowywanie aparatury do ochrony roślin          

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.6. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek        

3.6.1. Maszyny do koszenia zielonek                                          

3.6.2. Maszyny i urządzenia do zbioru i konserwacji zielonek na siano    

3.6.3. Urządzenia do transportu i dosuszania siana        

3.6.4. Maszyny do zbioru zielonek na kiszonkę oraz sposoby zakiszania
5.6.5. Przygotowanie do pracy i obsługa narzędzi i maszyn do zbioru zie­lonek    
3.6.6. Konserwacja i przechowywanie narzędzi i maszyn do zbioru zielonek        
Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.7. Maszyny do zbioru i omłotu zbóż   

3.7.1. Sposoby zbioru zbóż i rodzaje stosowanych maszyn        

3.7.2. Kombajny zbożowe         

3.7.3. Przygotowanie do pracy kombajnu do zbioru zbóż

3.7.4. Konserwacja i przechowywanie kombajnu do zbioru zbóż  

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.8. Maszyny do zbioru ziemniaków      

3.8.1. Sposoby zbioru ziemniaków i rodzaje stosowanych maszyn         

3.8.2. Rozdrabniacze łętów       

3.8.3. Kopaczki przenośnikowe 

3.8.4. Kombajny ziemniaczane 

3.8.5. Przygotowanie do pracy maszyn do zbioru ziemniaków    

3.8.6. Konserwacja maszyn do zbioru ziemniaków         

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.9. Maszyny do zbioru buraków                                                          

3.9.1. Sposoby zbioru buraków i rodzaje stosowanych maszyn   

3.9.2. Maszyny do jednoetapowego zbioru buraków                                

3.9.3. Maszyny do wieloetapowego zbioru buraków      

3.9.4. Przygotowanie do pracy i obsługa maszyn do zbioru buraków       

3.9.5. Konserwacja i przechowywanie maszyn do zbioru buraków           

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.10. Narzędzia i maszyny specjalistyczne wykorzystywane w produkcji roślinnej           

3.10.1. Sposoby zbioru kultur specjalnych         

3.10.2. Narzędzia i maszyny do zbioru kultur specjalnych          

3.10.3. Obsługa, konserwacja i przechowywanie maszyn specjalistycznych        

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

3.11.Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy sprzętem rolniczym stosowa­nym w produkcji roślinnej                                                                    

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          
4. Pojazdy stosowane w rolnictwie        
4.1. Ogólna charakterystyka i podział pojazdów rolniczych         

4.1.1. Charakterystyka pojazdów rolniczych      

4.1.2. Podział ciągników rolniczych       

4.1.3. Ogólna budowa ciągnika rolniczego         

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.2. Silniki spalinowe    

4.2.1. Rodzaje silników spalinowych             

4.2.2. Ogólna budowa i przeznaczenie silników spalinowych       

4.2.3. Budowa i działanie silnika tłokowego        

4.2.4. Zasada pracy silników spalinowych          

4.2.5. Budowa i działanie zespołów i układów silników spalinowych        

4.2.6. Paliwa, oleje i smary stosowane w pojazdach rolniczych   

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.3. Mechanizmy przenoszące napęd    

4.3.1. Wiadomości wstępne      

4.3.2. Sprzęgło 

4.3.3. Skrzynia przekładniowa  

4.3.4. Tylny most             

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.4. Mechanizmy jezdne           

4.4.1. Koła i gąsienice  

4.4.2. Mechanizm kierowania                                

4.4.3. Mechanizm hamowania                  

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.5. Układy hydrauliczne i pneumatyczne oraz urządzenia zaczepowe w ciągniku  

4.5.1. Podnośnik hydrauliczny i urządzenia zaczepowe ciągnika 

4.5.2. Hydraulika zewnętrzna ciągnika    

4.5.3. Układ pneumatyczny ciągnika     

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.6. Instalacja elektryczna oraz rządzenia elektryczne i elektroniczne w   ciągniku     

Pytania kontrolne i zadania do wykonania          

4.7. Nadwozie pojazdu i warunki pracy kierowcy      

Pytania kontrolne i zadania do wykonania                                 

4.8. Charakterystyki techniczne pojazdów rolniczych                    

Pytania kontrolne i zadania do wykonania                            

4.9. Obsługa pojazdów rolniczych                                              

Pytania kontrolne i zadania do wykonania                   

Literatura   
 

Tytuł

Mechanizacja rolnictwa część 1

Autor

Aleksander Lisowski

Wydawca

Hortpress

 

Rok wydania

2008

Liczba stron

274

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-89211-84-2

mech_rolnictwa