Mechanizacja rolnictwa część 2

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Marek Gaworski, Krzysztof Korzysz
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2009
  • Liczba stron : 320
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61584-04-0

Mechanizacja rolnictwa część 2 (zawód technik rolnik) to zagadnienia mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej, rozwiązania techniczne stoso­wane w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich

Współczesny rynek i konsumenci stawiają coraz wyższe wymagania, dotyczące jakości i dostępności produktów żywnościowych. Wywołuje to zwiększenie zapotrzebowania na dobrej jakości mleko, produkty mleczne, mięso oraz jego przetwory. Wymaga to od rolnictwa stosowania nowoczesnych systemów chowu zwierząt, zapewniających dużą wydajność produkcji przy zachowaniu zasad dobrostanu zwierząt i wymogów ochro­ny środowiska. Intensyfikacja produkcji zwierzęcej w gospodarstwach rodzinnych wy­musza podejmowanie działań modernizacyjnych, polegających na wdrażaniu postępu biologicznego, technicznego, technologicznego i organizacyjnego.

W części drugiej podręcznika Mechanizacja rolnictwa przedstawiono zagadnienia mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej. Omówiono rozwiązania techniczne stoso­wane w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich pod kątem możliwości zmecha­nizowania prac z wykorzystaniem maszyn i urządzeń technicznych oferowanych przez producentów krajowych i zagranicznych. Budowę maszyn i urządzeń wykorzystywa­nych w produkcji zwierzęcej opisano w takim zakresie, jaki jest niezbędny do poznania zasad ich obsługi, konserwacji, przechowywania. W odniesieniu do urządzeń do doju i przechowywania mleka skoncentrowano się także na problemach przestrzegania za­sad higieny i utrzymania należytej czystości. W końcowej części zawarto informacje, dotyczące właściwej i bezpiecznej obsługi urządzeń oraz konserwacji sprzętu.

 

W treści:

1. Wstęp         

2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia

technicznego   

3. Urządzenia do magazynowania, wybierania i przygotowywania pasz

4. Urządzenia do zadawania pasz

5. Systemy automatycznego zadawania pasz

6. Urządzenia do zaopatrzenia gospodarstw w wodę i pojenia zwierząt

7. Budowa i zasada działania urządzeń do usuwania odchodów z pomieszczeń
inwentarskich

8. Ochrona środowiska podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych
w produkcji zwierzęcej

9. Budowa i zasady działania urządzeń do doju i schładzania mleka

10. Aspekty automatyzacji procesów produkcyjnych, urządzeń technicznych

i rozwiązań technologicznych stosowanych w produkcji zwierzęcej

11. Konserwacja i obsługa urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń

stosowanych w produkcji zwierzęcej

PODSTAWY   EKSPLOATACJI   SPRZĘTU   ROLNICZEGO   l   PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

13. Pojęcia podstawowe

14. Zasady agregatowania sprzętu rolniczego

15. Analiza obliczeniowa współpracy ciągnika z maszynami i narzędziami

rolniczym

16. Wydajność pracy i inne wskaźniki charakteryzujące eksploatację
agregatów ciągnikowych

17. Podstawowe zasady projektowania procesów technologicznych

w produkcji roślinnej i zwierzęcej

18. Dobór ciągnika do gospodarstwa rolnego

19. Zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomia, i ochrona
przy obsłudze sprzętu rolniczego

20. Dokumentacja techniczna sprzętu rolniczego           

21. Problemy technicznej obsługi sprzętu rolniczego

 

Tytuł

Mechanizacja rolnictwa część 2

Autor

Marek Gaworski, Krzysztof Korzysz

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2009

Liczba stron

320

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61584-04-0