Mikrobiologia rolnicza

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • Dostępność: Wysyłka w 3 dni
  • Autor: Hanna Kwaśna
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014 wydanie drugie poprawione i uzupełnione
  • Liczba stron : 390
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7160-711-0
  • egz.
  • 52,90 zł

Mikrobiologia rolnicza zawiera podstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej i rolniczej. Ma na celu przybliżenie najważniejszych grup mikroorganizmów i ich roli w środowisku naturalnym

Mikrobiologia rolnicza zawiera podstawowe wiadomości z mikrobiologii ogólnej i rolniczej. Ma na celu przybliżenie najważniejszych grup mikroorganizmów i ich roli w środowisku naturalnym. Mikroorganizmy zaprezentowane są w nowym ujęciu taksonomicznym. W podręczniku przedstawiono ogólną charakterystykę głównych grup mikroorganizmów, energetyczne podstawy ich funkcjonowania w środowisku, metabolizm oraz różne formy aktywności biochemicznej, elementy genetyki i niektóre techniki inżynierii genetycznej oraz podstawowe metody badawcze stosowane w mikrobiologii. Omówiono również zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku oraz wzajemne relacje między mikroorganizmami, a także zależności między mikroorganizmami a roślinami i zwierzętami.

W treści

Początki i rozwój mikrobiologii

Znaczenie drobnoustrojów

Ogólna charakterystyka drobnoustrojów

Struktura oraz organizacja DNA i RNA

Kontrola ekspresji genów

Priony

Wirusy

Bakterie

Domena Archaea

Organizmy jądrowe

Pierwotniaki i glony

Enzymy mikroorganizmów

Energetyczne podstawy funkcjonowania komórki

Oddychanie

Fermentacja

Asymilacja dwutlenku węgla

Chemosynteza

Synteza związków prostych i wielkocząsteczkowych

Intensywność metabolizmu

Wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów

Genetyka bakterii

Procesy paraseksualne u bakterii

Inżynieria genetyczna

Wpływ czynników środowiska na mikroorganizmy

Zmiany wywoływane przez mikroorganizmy w środowisku

Drobnoustroje w surowcach roślinnych

Relacje między organizmami

Występowanie i rola mikroorganizmów w różnych środowiskach

Metabolizm gleby

Próchnica glebowa

Metody badawcze