Murarka ogrodowa

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Mateusz Brzeziński, Maria Rogowska
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2018
  • Liczba stron : 64
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-65782-29-8
  • egz.
  • 24,90 zł

Książka jest instrukcją prowadzenia hodowli murarki ogrodowej na potrzeby własnego gospodarstwa oraz przybliża niezbędną wiedzę na temat tych owadów.

Niniejsze opracowanie jest instrukcją prowadzenia hodowli murarki ogrodowej na potrzeby własnego gospodarstwa oraz przybliża niezbędną wiedzę na temat tych owadów. Pozycja niezbędna w bibliotece każdego ogrodnika!

Na całym świecie występuje problem coraz bardziej zmniej­szającej się liczby owadów zapylających. A to jest przyczyną spadku plonów oraz gorszej jakości owoców i nasion. Owady zapylające szczególnie ważne są w zapylaniu gatunków obcopylnych, które wymagają zapylenia krzyżowego, tzn. przenie­sienia pyłku z kwiatów jednej rośliny na znamię słupka innej. Rośliny te uprawiane w całkowitej izolacji od owadów nie zawią­zują owoców w ogóle - należą do nich między innymi: grusze, czereśnie, niektóre wiśnie i śliwy.

Najważniejszym owadem zapylającym kwiaty jest pszczo­ła miodna. Pszczoły są podstawą ogrodnictwa, zapylają one 70% roślin występujących w Polsce.

Szacuje się, że w Polsce jest obecnie około 800 000 rodzin pszczelich, co pokrywa zaledwie połowę zapotrzebowania na owady zapylające. Niedobory te częściowo zostają pokryte przez dzikie owady zapylające. Jednak powszechne stosowa­nie środków ochrony roślin, niszczenie chwastów, likwidowa­nie miejsc ich gnieżdżenia się i zimowania (np. przez wiosenne wypalanie traw i nieużytków), ograniczanie pokarmu (między innymi przez zaniechanie uprawy pastewnych roślin motyl­kowych i zastąpienie ich uprawami zbóż i roślin okopowych) to przyczyny na tyle mniejszej liczby populacji dziko żyjących owadów zapylających, że obecnie najważniejszym zapylaczem jest pszczoła miodna.

Oprócz znanej pszczoły miodnej zapylaczami są także dzikie pszczoły, które nie wytwarzają miodu. Najczęściej spo­tykane spośród nich to murarki. W Polsce rodzaj murarka liczy 18 gatunków pszczół. Mają one zdolność mu­rowania gniazd. Wśród nich najpospolitszym gatunkiem poja­wiającym się wiosną jest murarka ogrodowa. To gatunek samotniczy (ale może żyć nawet w bardzo du­żych koloniach) i niemający instynktu społecznego w związku z czym nie broni gniazda. Jest bardzo łagodna - mimo posia­dania żądła nie atakuje człowieka - łatwa w hodowli. Szybko przyzwyczaja się do nowych warunków i podejmuje pracę na kwitnących roślinach. Badania naukowe prowadzone na ca­łym świecie potwierdzają skuteczność murarki jako owada za­pylającego rośliny.

Spis treści

BUDOWA I ROZWÓJ MURARKI

Opis gatunku

Termin oblotu

Rozwój i wybór miejsca do gniazdowania

Zagrożenia dla murarki

Pozyskiwanie kokonów murarki

Przechowywanie kokonów

Jak pomóc murarce

Stosowanie środków ochrony roślin

HODOWLA MURARKI

Budowa domku dla murarek

Różne typy domków

Wybór miejsca na domek dla murarek

Materiał gniazdowy

Pozyskiwanie rurek z trzciny i rdestowca

Przygotowanie rurek gniazdowych z trzciny

Przeniesienie kokonów na miejsce gniazdowania

Pozyskiwanie kokonów z rurek trzcinowych

Przygotowywanie kokonów do przechowywania