Nawozy i nawożenie drzew owocowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Paweł Wójcik
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2009
  • Liczba stron : 252
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-89211-88-0

Książka dotyczy nawożenia roślin sadowniczych, przedstawia wymagania nawozowe poszczególnych gatunków, technikę nawożenia, nawożenie szkółek i sadów  

Książka dotyczy nawożenia roślin sadowniczych, przedstawia wymagania nawozowe poszczególnych gatunków, prezentuje zalecenia nawozowe dla szkółek drzew owocowych oraz sadów. Zawiera podstawowe informacje o warunkach glebowych i sposobach nawożenia. 

Spis treści

WSTĘP 11

I. WIADOMOŚCI OGÓLNE   13

1. Klasyfikacja składników mineralnych   13

2. Gleba jako środowisko odżywcze   14

2.1. Faza stała    15

2.2. Faza ciekła  16

2.3. Faza gazowa   17

2.4. Faza aktywna fizjologicznie   18

2.5. Właściwości sorpcyjne gleby  18

2.6. Kwasowość gleby   19

2.6.1. Stan zakwaszenia gleb w Polsce   21

2.6.2. Przyczyny zakwaszania gleb   21

2.6.3. Właściwości buforowe gleby.   24

2.6.4. Wymagania roślin w stosunku do odczynu gleby oraz regulacja jej kwaso­wości   25

2.7. Dostępność i przyswajalność składników w glebie  27

2.8. Wymagania glebowe   28

2.8.1. Gatunek gleby  29

2.8.2. Typ gleby  31

2.8.3. Wymagania glebowe poszczególnych gatunków roślin    36

II. NAWOZY l TECHNIKA ICH STOSOWANIA   39

1. Podział nawozów  39

2. Zużycie nawozów   40

3. Nawozy mineralne   42

3.1. Nawozy azotowe   43

3.1.1. Nawozy amonowe   43

3.1.2. Nawozy saletrzane   44

3.1.3. Nawozy saletrzano-amonowe   44

3.1.4. Nawozy amidowe  45

3.1.5. Nawozy saletrzano-amidowe     46

3.1.6. Nawozy azotowe wolno działające   48

3.2. Nawozy fosforowe   51

3.2.1. Nawozy fosforowe rozpuszczalne w wodzie  52

3.2.2. Nawozy fosforowe rozpuszczalne w słabych kwasach  53

3.3. Nawozy potasowe    54

3.4. Nawozy do odkwaszania gleb oraz jako źródło składników   55

3.4.1. Nawozy wapniowe  56

3.4.2. Nawozy zawierające magnez   58

3.5. Nawozy mikroelementowe   61

3.5.1. Sole techniczne i szkliwa.   61

3.5.2. Chelaty   65

3.5.3. Domieszki mikroelementowe   65

3.6. Nawozy wieloskładnikowe   66

3.6.1. Nawozy mieszane i zasady mieszania nawozów  67

3.6.2. Nawozy kompleksowe   70

3.6.3. Wieloskładnikowe nawozy płynne   70

3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy z nawozami.   72

4. Nawozy naturalne i organiczne  76

4.1. Nawozy naturalne  77

4.2. Nawozy organiczne  86

5. Technika nawożenia   95

5.1. Rozsiewacze    95

5.2. Opryskiwacze   102

5.3. Rozrzutniki   112

5.4. Maszyny do nawożenia płynnymi nawozami naturalnymi     116

III. NAWOŻENIE  121

1. Wymagania pokarmowe roślin   121

2. Analiza gleby  125

2.1. Pobieranie próbek gleby   126

2.2. Oznaczanie wybranych parametrów gleby  130

2.3. Liczby graniczne zawartości P K i Mg     130

2.4. Liczby graniczne zawartości mikroskładników   134

2.5. Kryteria glebowe a potrzeby nawozowe w stosunku do N   137

2.6. Wspólna ekstrakcja składników z gleby   138

2.7. Odczyn gleby.   139

2.8. Zalety i wady analizy gleby   139

3. Analiza roślin  140

3.1. Analiza liści   140

3.1.1. Pobieranie próbek.   140

3.1.2. Przygotowywanie próbek    141

3.1.3. Metody analizy, liczby graniczne i ich interpretacja.   142

3.1.4. Wady i zalety analizy liści  147

3.2. Szacowanie zawartości N i Fe w liściach z użyciem fotometru   148

3.3. Analiza pąków i kwiatów.   150

3.4. Analiza owoców   151

3.4.1. Odżywianie borem jabłoni, gruszy, moreli i brzoskwini  151

3.4.2. Zdolność przechowalnicza jabłek  153

4. Metoda wizualna   156

4.1. Objawy braku i nadmiaru składników pokarmowych  156

4.2. Zalety i wady metody wizualnej   168

5. Przydatność poszczególnych kryteriów diagnostycznych   169

6. System korzeniowy drzew   170

6.1. Zasięg i głębokość systemu korzeniowego  171

6.2. Aktywna część korzeni   172

6.3. Zmiany we wzroście korzeni w sezonie  173

6.4. Rizosfera   174

6.5. Mikoryza   174

7. Nawożenie szkółek i sadów  175

7.1. Nawożenie przed założeniem szkółki/sadu   175

7.2. Nawożenie w szkółce     177

7.3. Nawożenie w pierwszych latach po założeniu sadu     177

7.4. Nawożenie owocujących sadów.   179

7.5. Dokarmianie dolistne   185

7.5.1. Budowa liści a przenikanie składników  185         

7.5.2. Warunki uzasadniające dokarmianie dolistne   187

7.5.3. Stosowanie poszczególnych składników    191

7.5.4. Rola zwilżaczy w opryskiwaniu  205

7.5.5. Technika opryskiwania oraz warunki pogodowe   206

7.6. Fertygacja   206

7.6.1. Zasady stosowania fertygacji    211

7.6.2. Zalety i wady fertygacji  215

7.7. Nawożenie w integrowanej i ekologicznej produkcji owoców   215

7.8. Nawożenie precyzyjne   218

7.9. Przyrodnicze skutki nawożenia    224

7.9.1. Wpływ na glebę oraz wody gruntowe i powierzchniowe.   225

7.9.2. Wpływ na rośliny.   233

7.9.3. Wpływ na atmosferę    235

7.9. Przyrodnicze skutki nawożenia    224

Wzory przeliczeniowe tlenkowych form składników na ich formy „czyste"

i odwrotnie   238

SPIS TABEL  239

SPIS RYSUNKÓW  243

SPIS FOTOGRAFII   247

SPIS WYKRESÓW  250

LITERATURA   251

Tytuł

Nawozy i nawożenie drzew owocowych

Autor

Paweł Wójcik

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2009

Liczba stron

252

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-89211-88-0