Ochrona drzew i krzewów iglastych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Plantpress
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Gabriel Łabanowski, Leszk W. Orlikowski, Grażyna Soika, Adama Wojdyła
  • Wydawca, rok wydania: Plantpress, 2015
  • Liczba stron : 232
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-64729-19-5
  • egz.
  • 69,90 zł

Szczegółowy opis wraz ze zdjęciami chorób i szkodników drzew i krzewów iglastych. Dobór środka ochrony sposoby zapobiegania i zwal­czania chorób i szkodników.

Książka dotyczy ochrony roślin iglastych przed chorobami oraz szkodnikami. Jest to drugie wydanie, znacznie poszerzone o opisy nowych agrofagów, oraz wzbogacone o nowe gatunki drzew i krzewów iglastych. Książka ta jest wynikiem ponaddwudziestoletnich obserwacji prowadzonych głównie w szkółkach produkujących drzewa i krzewy iglaste na terenie całego kra­ju, ale także w ogrodach botanicznych, parkach miejskich i ogrodach przydomowych. Zawarliśmy w niej szczegółowe informacje dotyczące wyglądu i rozwoju sprawców chorób i uszkodzeń, w efekcie - pozwalające na ich rozpoznanie. Podaliśmy także metody zapobiegawcze i interwencyjne ochrony drzew i krzewów iglastych zwracając szczególną uwagę na optymalne terminy eliminowania poszcze­gólnych agrofagów, ze wskazaniem na grupę środków ochrony roślin. Opisy wzbogaciliśmy licznymi ilustracjami uszkodzeń roślin i ich sprawców (ogółem prawie 450 fotografii i rysunków), co w znako­mity sposób ułatwia i pozwala postawić prawidłową diagnozę. W celu identyfikacji niektórych agrofa­gów wykorzystaliśmy rysunki lub zdjęcia mikroskopowe wskazujące na cechy morfologiczne patogenów oraz szkodliwych gatunków roztoczy i owadów.

W akapitach dotyczących zwalczania wymieniliśmy grupy środków chemicznych lub biologicznych i podaliśmy przykładowy preparat handlowy. Alfabetyczny wykaz i charakterystyki fungicydów oraz zoocydów zarejestrowanych do zwalczania chorób i szkodników na roślinach iglastych, zarówno sto­sowanych przez profesjonalistów, jak i amatorów, znajdują się (w formie tabel) na końcu opracowania. Uzupełnieniem tych konwencjonalnych środków ochrony roślin są charakterystyki preparatów wspo­magających ochronę, tj. wykazujących m.in. cechy biostatyczne. Zestawienia te mają na celu ułatwie­nie decyzji przy zakupie środka ochrony w przypadkach, kiedy dana substancja czynna znajduje się w kilku preparatach. Wiedza ta będzie przydatna przy planowaniu przemiennego stosowania środ­ków, aby nie dopuścić do uodpornienia się agrofagów. Zestawiliśmy również dane odnośnie do orga­nizmów pożytecznych wykorzystywanych do zwalczania chorób i szkodników.

Nowym elementem jest słowniczek, w którym wyjaśniliśmy fachowe terminy używane przy opisie agrofagów, a dla lepszego zrozumienia - pewne pojęcia, poza dokładnym opisaniem, zostały zobra­zowane.

Książka ta stanowi podstawę wiedzy, którą przekazujemy ogrodnikom - profesjonalistom i amatorom, doradcom, fachowcom zajmującym się pielęgnacją zieleni oraz studentom i uczniom branżowych pla­cówek edukacyjnych.

Spis tresci

Różne gatunki

Cedr

Choina

Cis

Cyprysik

Cypryśnik

Daglezja

Jałowiec

Jodła

Kryptomeria

Mikrobiota

Miłorząb

Modrzew

Sosna

Sośnica

Świerk

Żywotnik

Ochrona drzew i krzewów przed mchami, wątrobowcami, glonami i grzybam

Słowniczek      

Wykaz fungicydów polecanych do ochrony drzew i krzewów iglastych przed chorobami           

Wykaz preparatów wspomagających ochronę drzew i krzewów iglastych przed chorobami        

Spis alfabetyczny zoocydów zarejestrowanych do ochrony roślin ozdobnych i leśnych 

Wykaz alfabetyczny zoocydów przeznaczonych do ochrony roślin iglastych stosowanych przez
użytkowników nieprofesjonalnych        

Wykaz preparatów wspomagających zwalczanie szkodników na roślinach ozdobnych   

Organizmy pożyteczne wykorzystywane do zwalczania szkodników      

Indeks polskich nazw chorób   

Indeks łacińskich nazw chorób 

Indeks polskich nazw szkodników        

Indeks łacińskich nazw szkodników