Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetyczne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod red. Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki
  • Wydawca, rok wydania: PWRiL, 2012
  • Liczba stron : 594
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-09-01139-2
  • egz.
  • 57,90 zł
Szerokie spektrum alternatywnych źródeł energii związanych na etapie produkcji i wykorzystania z działalnością rolniczą

Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne  to podręcznik, w którym omówiono bardzo ważny i aktualny problem, jakim jest pozyskiwanie surowców i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W książce zaprezentowano holistyczne podejście do odnawialnych źródeł energii, z wieloaspektowym uwzględnieniem czynników prawnych, społecznych, technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.

W podręczniku omówiono szerokie spektrum alternatywnych źródeł energii związanych na etapie produkcji i wykorzystania z działalnością rolniczą. Przedstawiono ogólne wiadomości z zakresu energetyki światowej i lokalnej, zwracając przede wszystkim uwagę na odnawialne źródła energii, wśród których szczególne miejsce poświęcono biomasie (surowcowi energetycznemu wytwarzanemu bezpośrednio w rolnictwie).

Autorzy – doświadczeni specjaliści w swojej dziedzinie – przedstawiają aktualny stan wiedzy z zakresu przedmiotowych zagadnień, wzbogacony wynikami badań własnych. Podręcznik jest zatem oryginalną, nowatorską pozycją naukową, która może być wyznacznikiem i inspiracją do tworzenia programów nauczania w szkołach wyższych. Publikacja jest skierowana do środowisk akademickich, szkół średnich oraz wszystkich odbiorców zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

Spis treści

Przedmowa 11

1. Aktualny stan produkcji i wykorzystania energii odnawialnej 13

Wprowadzenie (Janusz Rakowski) 13

1.1. Wykorzystanie energii odnawialnej w skali świata (Janusz Rakowski) 18

1.2. Wykorzystanie energii odnawialnej w Europie i w Polsce (Janusz Rakowski) 22

Literatura 39

2. Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii 41

Wprowadzenie (Janusz Rakowski) 41

2.1. Regulacje prawne w zakresie odnawialnych źródeł energii (Bogdan Kościk) 46

2.2. Uwarunkowania środowiskowe (Antoni Faber, Stanisław Krasowicz, Mariusz Matyka) 57

2.3. Uwarunkowania ekonomiczne i społeczne (Stanisław Krasowicz, Mariusz Matyka) 65

Literatura 75

3. Ogólna charakterystyka głównych źródeł energii odnawialnej 79

Wprowadzenie (Barbara Kołodziej) 79

3.1. Promieniowanie słoneczne jako źródło energii (Mieczysław Szpryngiel) 81

3.2. Energia geotermalna (Ignacy Niedziółka) 95

3.3. Pompy ciepła (Mieczysław Szpryngiel) 112

3.4. Energia wodna (Ignacy Niedziółka) 124

3.5. Energia wiatru (Mieczysław Szpryngiel) 144

3.6. Energia biomasy (Barbara Kołodziej161

Literatura 234

4. Produkcja wybranych rolniczych surowców energetycznych 241

Wprowadzenie (Barbara Kołodziej, Mariusz Matyka) 241

4.1. Krzewy i drzewa szybko rosnące 243

4.2. Byliny trwałe 267

4.3. Trawy wieloletnie 289

4.4. Inne rośliny 318

Literatura 370

5. Organizacja produkcji energii odnawialnej 383

Wprowadzenie (Rafał Baum) 383

5.1. Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej do produkcji roślinnej na cele energetyczne (Antoni Faber) 388

5.2. Zasady doboru gatunków przydatnych do produkcji biomasy na cele energetyczne (Jan Kuś) 395

5.3. Logistyka dostaw surowca (Antoni Faber)

5.4. Opłacalność i konkurencyjność produkcji roślin energetycznych (Mariusz Matyka) 407

5.5. Efektywność energetyczna produkcji surowców na cele energetyczne (Andrzej Roszkowski) 416

5.6. Zasady sporządzania bilansu odnawialnych źródeł energii i oceny zasobów biomasy (Alina

Literatura 449

6. Wykorzystanie do produkcji energii odnawialnej produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego 457

6.1. Słoma (Jan Kuś) 457

6.2. Nawozy naturalne (Janusz Igras) 467

6.3. Pozostałe produkty uboczne ze źródeł rolniczych (Jan Kuś) 472

6.4. Odpady komunalne (Alina Kowalczyk-Juśko) 481

Literatura 489

7. Zbiór i wykorzystanie surowców roślinnych do produkcji energii odnawialnej 493

Wprowadzenie (Aleksander Lisowski) 493

7.1. Technologie zbioru roślin energetycznych (Aleksander Lisowski) 497

7.2. Wykorzystanie biomasy w stanie nieprzetworzonym (Janina Ilmurzyńska) 524

7.3. Przetwarzanie i uszlachetnianie surowców rolniczych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej (Ignacy Niedziółka) 560

7.4. Standaryzacja i certyfikacja biopaliw stałych (Grażyna Gładysz-Winnicka, Blanka Wilk) 571

7.5. Standardyzacja i certyfikacja biopaliw płynnych (Delfina Rogowska) 579

Literatura 591

Tytuł

Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne

Autor

pod red. Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki

Wydawca

PWRiL

Rok wydania

2012

Liczba stron

594

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-09-01139-2