Ogólna anatomia patologiczna zwierząt

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: PWRiL
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2021, fotodruk wydania trzeciego
  • Liczba stron : 190
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-09-00457-8
  • egz.
  • 32,00 zł

Anatomia patologiczna jest nauką o morfologicznych nieprawidłowościach organizmu, jego narządów, tkanek i komórek. Nauka ta wyodrębniła się z obszerniejszej gałęzi wiedzy — patologii, czyli nauki o chorobowych procesach i stanach organizmu, w skład której, oprócz anatomii patologicznej, wchodzi także fizjologia patologiczna (fizjopatologia), czyli nauka o nieprawidłowych czynnościach organizmu.

Rozróżniamy anatomię patologiczną ogólną, która powstałe zmiany tłumaczy z punktu widzenia ogólnego, mając za zadanie określanie i odkrywanie ogólnych praw, według których rozwijają się procesy patologiczne, oraz anatomię patologiczną szczegółową, która określa istotę zmian morfologicznych poszczególnych narządów.

Należy podkreślić, że między anatomią patologiczną a fizjopatologią istnieje ścisła łączność ze względu na związek, jaki zachodzi między zmianami morfologicznymi a zaburzeniami czynnościowymi. Każda bo-wiem trwała zmiana morfologiczna prowadzi do zmian czynnościowych, jak również każde długotrwałe zaburzenie czynności znajduje zwykle wyraz w zmianie morfologicznej.

Zadaniem anatomii patologicznej jest określenie (rozpoznanie) za życia (biopsja) lub po śmierci (nekropsja) zmian morfologicznych organizmu w przebiegu choroby lub wskutek nieprawidłowo przebiegającego rozwoju osobnika. Nadto, jednym z najważniejszych zadań tej nauki jest powiązanie przyczynowe stwierdzonych w różnych narządach i tkankach nieprawidłowości oraz analiza ich w celu wykrycia wywołujących je czynników. W całości więc anatomia patologiczna przedstawia olbrzymi zakres wiedzy biologicznej, co — łącznie z niewyczerpanymi możliwościami rozpoznawczymi — zapewnia jej poczesne miejsce wśród nauk biologicznych.

 

W treści

Przyczyny zmian anatomopatologicznych

Zewnętrzne przyczyny choroby

Fizyczne przyczyny choroby

Chemiczne przyczyny choroby

Biologiczne przyczyny choroby (pasożyty)

Stres

Zmiany wsteczne

Zaburzenia przemiany mineralnej

Zaburzenia w krążeniu

Zapalenie

Zmiany postępowe

Zaburzenia rozwojowe