Podstawy architektury krajobrazu część 2

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Hortpress (Viridia)
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora
  • Wydawca, rok wydania: Hortpress, 2005
  • Liczba stron : 208
  • Oprawa i wymiary: miękka, 155 x 215 mm

Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje zagadnienia związane z: wpływem człowieka na kształtowanie krajobrazu, historią architektury i sztuki ogrodowej, rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych.

Druga część podręcznika przeznaczonego dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje zagadnienia związane z:

- wpływem człowieka na kształtowanie krajobrazu,

- historią architektury i sztuki ogrodowej,

- rewaloryzacją i konserwacją zabytkowych założeń ogrodowych.

Bogato ilustrowany tekst (187 barwnych rycin), sprawia, że podręcznik jest niezwykle przydatny w nauce zawodu.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. KRAJOBRAZ JAKO WYNIK DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA

1. Pojęcie krajobrazu

2. Typologia krajobrazu

2.1. Epoki historyczne

2.1.1. Prehistoria

2.1.2. Średniowiecze14

2.1.3. Renesans

2.1.4. Barok

2.1.5. Wiek XIX

2.1.6. Wiek XX

3. Ocena wartości krajobrazu i jego przydatności do różnych celów

3.1. Bioindykacja

3.2. Fitoindykacja

3.3. Waloryzacja przyrodnicza

3.4. Metoda jednostek architektoniczno-krajobrazowych

4. Ochrona krajobrazu w Polsce i na świecie

4.1. Ochrona środowiska przyrodniczego

4.2. Ochrona środowiska kulturowego

4.3. Ochrona światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

5. Rewaloryzacja zabytków

6. Rewitalizacja zabytków

7. Rekultywacja

8. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony krajobrazu

ROZDZIAŁ II. HISTORIA ARCHITEKTURY I SZTUKI OGRODOWEJ

1. Starożytność

1.1. Kultura Egiptu

1.2. Mezopotamia - wiszące ogrody

1.3. Persja-rajskie ogrody

1.4. Grecja - ogrody prywatne i publiczne

1.5. Rzymskie ogrody

2. Średniowiecze

2.1. Wprowadzenie

2.2. Bizantyjska sztuka ogrodowa

2.3. Ogrody przyklasztorne

2.4. Ogrody zamkowe i miejskie

3. Renesans

3.1. Wprowadzenie

3.2. Ogrody renesansowe we Włoszech

3.3. Ogrody renesansowe we Francji

3.4. Ogrody renesansowe w Anglii

3.5. Ogrody renesansowe w Polsce

4. Barok

4.1. Wprowadzenie

4.2. Sztuka ogrodowa w dobie baroku

4.3. Założenia ogrodowe we Włoszech i Francji

4.4. Założenia ogrodowe w innych krajach europejskich

4.5. Założenia ogrodowe w Polsce

4.6. Inne rodzaje założeń ogrodowych w Europie

4.7. Styl rokoko w sztuce ogrodowej

5. Daleki Wschód

5.1. Ogrody chińskie

5.2. Ogrody koreańskie

5.3. Ogrody japońskie

6. Wiek XVIII

6.1. Wprowadzenie

6.2. Założenia ogrodowe w Anglii

6.3. Założenia ogrodowe we Francji

6.4. Założenia ogrodowe w Polsce

7. Wiek XIX

7.1. Wprowadzenie

7.2. Założenia ogrodowe w Anglii

7.3. Założenia ogrodowe we Francji

7.4. Założenia ogrodowe w Niemczech

7.5. Założenia ogrodowe w Polsce

7.6. Miejskie założenia ogrodowe w Europie

ROZDZIAŁ III. REWALORYZACJA I KONSERWACJA ZABYTKOWYCH ZAŁOŻEŃOGRODOWYCH

1. Kiedy ogród staje się zabytkiem

2. Zarys historii ochrony i konserwacji zabytków sztuki ogrodowej

3. Instytucje i akty prawne związane z opieką nad zabytkami ogrodowymi

4. Działania konserwatorskie w ogrodach i parkach zabytkowych

5. Metody badania ogrodów zabytkowych

6. Zasady tworzenia dokumentacji konserwatorskiej

7. Prace rewaloryzacyjne w ogrodach historycznych

7.1. Ogród średniowieczny

7.2. Ogród renesansowy

7.3. Ogród barokowy

7.3.1. Odtwarzanie parterów harfowych

7.3.2. Odtwarzanie boskietów i szpalerów

7.3.3. Drogi i nawierzchnie ogrodowe, problematyka uzupełniania i odtwarzania układów alejowych

7.3.4. Inne elementy barokowej kompozycji ogrodowej

7.4. Ogród krajobrazowy

7.4.1. Szata roślinna ogrodów krajobrazowych

7.4.2. Technologia odtwarzania kobierców kwiatowych i parterów kobiercowych

SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU ARCHITEKTURY I SZTUKI OGRODOWEJ BIBLIOGRAFIA

Tytuł

Podstawy architektury krajobrazu. Część 2 (zawód technik architektury krajobrazu)

Autor

E. Gadomska, A. Różańska, D. Sikora

Wydawca

Hortpress

Rok wydania

2005

Liczba stron

208

Wymiary

155 x 215 mm

Okładka

miękka

ISBN